Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-11-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
 - XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.10.2001 r.
 - XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 22 i 29.10. 2001 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 186/01 - podatku od posiadania psów;
 - 187/01 - podatku od środków transportowych;
 - 188/01 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Średniej;
 - 189/01 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Lubawskiej;
 - 158/01 - (wersja 2) podjęcia pracy nad dokumentem "Polityka prorodzinna miasta Szczecina";
 - 176/01 - nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie;
 - 193/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Szczecinie;
 - 179/01 - lokalizacji pomnika Bartolomeo Colleoniego;
 - 178/01 - zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kołbaskowo;
 - 182/01 - ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
 - 210/01 - wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa własności nieruchomości
 - 211/01 - (wersja 2) wyrażenia zgody na dokonanie zaminay nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim
 - 195/01 - (wersja 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - cmentarz - Bronowicka" w Szczecinie
 - 183/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków;
 - 184/01 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Szczecinie;
 - 192/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie;
 - 194/01 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy - Wschód" w Szczecinie;
 - 196/01: - wariant I (Zarządu Miasta) zmieniająca uchwałę Nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków;
 - wariant II (grupy radnych)zmieniająca uchwałę Nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków;
 - 203/01 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/872/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz. 30/4 z Obrębu 33 Nad Odrą - stanowiącej mienie Gminy Szczecin
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
9. Zamknięcie obrad.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.