Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-10-22

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecina nowych radnych:
 - podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia pani Elżbiety Krawczak i pana Mariusza Miętkowskiego w miejsce radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby (projekt uchwały Nr 174/01)
 - złożenie ślubowania przez radnych: Elżbietę Krawczak i Mariusza Miętkowskiego.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 175/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
 - 143/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (wersja 2)
 - 162/01 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum A" w Szczecinie
 - 163/01 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S.49 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
 - 164/01 - oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Czarnolasu
 - 165/01 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
 - Podjęcie stanowiska Rady Miasta odnośnie decyzji Wojewody Zachoniopomorskiego w sprawie zmniejszenia kwot dotacji na realizację zadań własnych gminy i powiatu.
 - 135/01 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
 - 166/01 - zakończenia likwidacji instytucji kultury o nazwie Dom Pracownika Kultury w Szczecinie
 -167/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 -168/01 - utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 -169/01 - przyjęcia projektu zmian w Statucie Miasta Szczecina
 -170/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
 -171/01 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie Statutu Osiedla
 -177/01 zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stare Miasto
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 - 157/01 - wariant I - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wersja 2)
  157/01 - wariant II- wyrażenia zgody na udzielenie bonikikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
10. Zamknięcie obrad.