Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-10-15

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.09.2001 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Elżbiety Romero i Krzysztofa Zaremby (173/01)
5. Polityka edukacyjna miasta Szczecina w latach 2001 - 2015.
5.1. Wystąpienie Wiceprezydenta Szczecina pana Lucjana Bąbolewskiego.
5.2. Stanowisko Komisji Edukacji - Sportu i Rekreacji.
5.3. Wystąpienie przedstawiciela Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.
5.4. Wystąpienie eksperta pani Ireny Dzierzgowskiej.
5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina w latach 2001 - 2015 (159/01).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 155/01 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin.
 - 156/01 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina.
7. Polityka miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej w latach 2001 - 2015.
7.1. Stanowisko Komisji Edukacji - Sportu i Rekreacji.
7.2. Wystąpienie Wiceprezydenta Szczecina pana Lucjana Bąbolewskiego.
7.3. Wystąpienie Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pana Ryszarda Stadniuka.
7.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie polityki miasta Szczecina w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 - 2015 (154/01).
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina.
 - Zarządu Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.