Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-09-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.07.2001 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 112/01 zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
 - 135/01 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
 - 136/01 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie
 - 137/01 ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania Komunalnej Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" przy ul. Łozowej w Szczecinie
 - 138/01 zmieniająca uchwały w spr. ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
 - 139/01 nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie
 - 140/01 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
 - 141/01 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 48
 - 142/01 rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
 - 143/01 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 - 144/01 zmieniająca uchwałę w spr. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
 - 145/01 "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
 - 146/01 określenia priorytetowych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowywanych przez Miasto w pierwszej kolejności w roku 2002
 - 147/01 przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
 - 160/01 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin- Dąbie.
 - 161/01 wyrażenia zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki Gminy Miasto Szczecin oraz wydzierżawienia nieruchomości.
 - 148/01 kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie
 - 149/01 zmiany uchwały w spr. zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
 - 150/01 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Harnasiów" w Szczecinie
 - 151/01 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Pogodno-Wschód" w Szczecinie
 - 152/01 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Słowieńsko" w Szczecinie
 - 153/01 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "Osów-Andersena" w Szczecinie
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.