Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-07-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad
3. zatwierdzenie protokołu zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 18 i 20 czerwca 2001 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych
5. Stanowiska Rady Miasta
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
101/01- nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
108/01- sprzedaży na rzecz parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Szczecinie gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działę nr 118 o powierzchni 2543mkw z obrębu 39 N/O położonej przy ul. Ogrodniczej w Szczecinie.
110/01- wyrażenia zgody na postawienie krzyża- pamiątki Roku Jubileuszowego
111/01- zgody na zbycie udziałów jednoosobowej spółki Gminy "Szczecińska Energetyka Cieplna" sp. z o.o. w Szczecinie.
113/01- likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie oraz likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.
114/01- zmiany P.25 na obszarze dzielnicy Północ należacej do II edycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
115/01- zmiany P.50 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze osiedla Golęcino-Gocław
116/01- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie.
118/01- uchylenia uchwały RM w SZzecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze" oraz zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz uchwały RM Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.61 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
117/01- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie
120/01- uchylenia uchwały RM SZczecina z dnia 29 marca 1999r w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany D.91 miejscowego planu ogólnego zagospodarwoania przestrzennego miasta Szczecina.
119/01- przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulica A. Struga" w Szczecinie.
122/01- uchylenia uchwał RM SZczecina w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany D.86, D.97 i K.58 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
121/01- przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Rudzianką" w Szczecinie
124/01- uchylenia uchwał RM Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.93 mijscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.60 miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
123/01- przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasa Nowoprzestrzenna" w Szczecinie
125/01- przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podbórzańska-wysypisko" w Szczecinie
126/01- zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001r.
128/01- zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego
129/01- zmieniająca Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie
130/01- zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Miejska Pracowania Urbanistyczna" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn."Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta"
131/01- wskazówek do konstruowania budżetu miasta Szczecina na 2002 rok
132/01- zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/776/2000 RM Szczecina z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
133/01- powołania przedstawiciela Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej Spółki pn. "Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście" S.A.
134/01- zlecenia przeprowdzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
127/01- akceptacji przystapienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "Metrex" Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
 - Zarządu Miasta Szczecina
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione
10. Zamknięcie obrad.