Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-06-18

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z IV wyjątkowej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 25 maja 2001r., XL zwyczajnej sesji odbytej w dniach 28,29 i 4 czerwca 2001r.
4. Stanowiska Klubów Radnych
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
35/01 -(wersja 4) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001".
72/01 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, ul. Szosa Polska 58-59c.
74/01 - zmiany uchwały w sprawie likwidacji ZBiLK-u Centrum Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o.o. i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
75/01 - zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej w SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
76/01 - oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gojawiczyńskiej w Szczecinie
83/01 - zwolnienia z podatku od nieruchomości
86/01 - upowaznienia Zarzadu Miasta do powoływania Komisji Egzaminacyjnych
87/01 - nieodpłatnego przekazania samochodu
88/01 - zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
90/01 -założenia Gimnazjum nr 43 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinie.
91/01 - założenia Gimnazjum Nr 44 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie
92/01 - (wersja 2) założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie
93/01 zaciągniecia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania renowacji i modernizacji kanału w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA,
94/01 -zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania renowacji i modernizacji kanału w ciągu ulic Boh. Warszawy i Ku Słońcu objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
95/01 - zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Białowieska objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA,
96/01 - zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy sieci kanalizacyjnej osiedla Pomorzany w rejonie ulic Zagonowa, Ustowska, Bluszczowa objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskij ISPA
98/01 - oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Krzysztofa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hożej dz.30/4 z Obrębu 33 nad Odrą- stanowiącej mienie Gminy Miasto Szczecin.
102/01 - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecina
104/01 zmiany w składach Komisji RM
105/01 - wystapienia z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w stosunku do Prezydenta Miasta
103/01 - przystapienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wyspa Pucka- południe" w Szczecinie
106/01 -utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy spolecznej oraz w areszcie śledczym
107/01 - utworzenia na terenie Miasta-Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.
109/01 -w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/796/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lutego 2001 w sprawie likwidacji SP ZOZ z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jed.Narodowej 42.
7. Debata nad stanowiskiem ZM z dnia 17.06.01 w sprawie SSA "Pogoń"
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina
 - Zarządu Miasta Szczecina
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad