Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-05-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 9 kwietnia 2001 r., I uroczystej sesji odbytej w dniu 23 kwietnia 2001 r. oraz XXXIX zwyczajnej sesji odbytej w dniach 23 i 27 kwietnia 2001 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.1. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000".
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
37/01 - (wersja 2) zatwierdzenia zestawienia dochodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001",
50/01 - wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie,
56/01 - (wariant I i II) zasad etyki radnego Rady Miasta Szczecina,
57/01 - odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
58/01 - wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie poprzez likwidację i włącznie całości do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie,
61/01 - (wersja 2)- opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania,
63/01 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,
82/01 (wersja 2)- zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/757/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2000r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
83/01 zwolnienia z podatku od nieruchomości
68/01 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego,
71/01 - nadania nazw urzędowych ulicom i placom w Szczecinie,
77/01 - zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako uzupełnienie sfinansowania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przedstawionych do dofinansowania przez fundusz Unii Europejskiej ISPA,
79/01 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2002 r.
81/01 wzniesienia pomnika księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na posesji należacej do parfii kościoła rzymsko- katolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela u zbiegu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy
73/01 (wersja 2) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2001 rok
7. Wybór Zarządu Miasta
7.1 Wybór Prezydenta Miasta Szczecina
7.2 Wybór Członków Zarządu Miasta Szczecina
8. Odwołanie Sekretarza Miasta
9. Powołanie Sekretarza Miasta
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
11. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.