Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-04-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 26 marca 2001 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta (nr 66/01).
6. Rozpatrzenie projetków uchwał w sprawach:
 - 38/01 (wersja 2) szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin z tytułu niektórych nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa,
 - 44/01 - zmian w statucie osiedla,
 - 45/01 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - 46/01 - zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gopodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2001,
 - 47/01 - określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom,
 - 50/01 - wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie,
 - 51/01 - wyrażenia opinii o projekcie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnnego Publicznego Stoczniowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
 - 52/01 - likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
 - 53/01 - likwidacji Gimnazjum Nr 36 w Szczecinie,
 - 54/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 41 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie,
 - 60/01 - zmiany uchwały w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima.
 - 65 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie.
7. Absolutorium dla Zarządu Miasta Szczecina za 2000 rok.
7.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2000 rok.
7.2. Wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej RM.
7.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2000 r. (69/01).
8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Prezydenta Miasta Szczecina (62/01).
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.