Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-04-09

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Stanowiska Klubów Radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
55/01 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
48/01 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta(wariant I i II)
165/00 - wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2001-2004,
22/01 - wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej),
23/01 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
32/01 - oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. B. Alberta nieruchomości przy ul. Zegadłowicza,
33/01 - zawarcia porozumienia o przejęciu do prowadzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności,
34/01 - zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
36/01 - ustalenia terminu i maksymalnej wysokości poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na III etap rozbudowy oczyszczalni Ostrów Grabowski,
38/01 - szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin z tytułu niektórych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa,
12/01 - (wersja 2) zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku,
20/01 - zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie miasta Szczecina.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.