Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-03-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 26 lutego i 5 marca 2001 r.
4. Stanowisko Rady Miasta Szczecina oraz stanowisko Prezydenta Miasta Szczecina.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta ( Nr 30/01)
6. Absolutorium dla Zarządu Miasta Szczecina za 2000 rok:
6.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2000 rok.
6.2. Wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej RM.
6.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2000 r. (43/01).
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
166//00 - budżetu miasta na 2001 r.
39/01 - zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin,
40/01 - pierwszej emisji obligacji Gminy Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
41/01 - drugiej emisji obligacji Gminy Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
42/01 - trzeciej emisji obligacji Gminy Szczecin oraz określenia zasad jej zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
202/00 - (wersja 2) likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Boh. Warszawy 27.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.