Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina.
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2001-01-22

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Aktualne problemy i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Szczecina - dyskusja z udziałem Parlamentarzystów.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 18 grudnia 2000 r. i XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina odbytej w dniu 28 grudnia 2000 r.
5. Stanowiska Klubów Radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
4/2001 wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
5/2001 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie
197/2000 - odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale RM Szczecina w sprawie przyjęcia modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową,
198/2000 - (wersja 2) - odpłatności za pobyt dziecka w żłobku,
199/2000 - zmieniająca uchwałę Nr XXI/619/2000 Rady Miasta Szczecina w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego "Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości",
1/2001 - ustanowienia użytkownika na nieruchomości gminy,
7. Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (projekt uchwały nr 196/2000).
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.