Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2000-12-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina, odbytej w dniu 27 listopada 2000 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Debata nt. Pomnika Ofiar Grudnia 70.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
174/2000 - rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obszarze dzielnicy Zachód,
175/2000 - zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód,
181/2000 - rozstrzygnięcia zarzutów do projektu zmiany P.25 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód,
180/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szczińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.,
182/2000 - okreslenia na rok 2001 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina,
183/2000 - podatku od środków transportowych,
184/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej,
185/2000 - podatku od posiadania psów,
186/2000 - podatku od nieruchomości,
190/2000 - zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,
193/2000 - opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzeniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
198/2000 - odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
187/2000 - upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań,
188/2000 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
189/2000 - otwarcia likwidacji następujących filii instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii Nr 4 dla dzieci przy ul. Arkońskiej 4, Filii Nr 11 publiczno-szkolnej dla dzieci przy ul. Seledynowej 50; Filii Nr 16 przy ul. Rymarskiej 46; Filii Nr 34 publiczno-szpitalnej przy ul. Sokołowskiego 11 oraz Filii Nr 44 przy ul. Warcisława 9,
191/2000 - oddania w drodze bezpirzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników,
192/2000 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie,
7. Budżet Miasta na 2001 rok - informacja Zarządu Miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.