Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2000-12-18

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina, odbytej w dniu 13 listopada 2000 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
161/2000 - wersja 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie,
172/2000 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina,
173/2000 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.105 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
177/2000 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
171/2000 - wersja 2 zmian budżetu miasta na 2000 rok
195/2000 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Miejska Pracownia Urbanistyczna" oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. "Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta",
194/2000 likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Integracji Europejskiej"
162/2000 - wersja 2 ograniczeń przy wycenie gruntów przekształcanych z użytkowania wieczystego na własność,
117/2000 - wersja 2 - zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków,
167/2000 - nadania nazw urzędowych ulicom i placowi w Szczecinie,
168/2000 - ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2001 roku do dnia 31 stycznia 2002 roku w Gminie Szczecin,
170/2000 - sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie, przeznaczonych pod parkingi wielopoziomowe,
179/2000 - utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
6. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
 - Zarządu Miasta Szczecina.
7. Debata w sprawie pomnika "Ofiar Grudnia 70"
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.