Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
III
Data sesji:
2000-09-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina, odbytej w dniu 24 lipca 2000 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
5. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Zarządu Miasta (projekt uchwały nr 134/2000).
6. Stanowiska Rady Miasta
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 96/2000 - (wersja 2)przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 119/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. oraz Zarządu TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 - 122/2000 - przekazania do realizacji zadań dot. budowy na gruntach komunalnych placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Zajęczej oraz bieżącej ich konserwacji,
 - 123/2000 - zmiany uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie,
 - 124/2000 - zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej,
 - 125/2000 - założeń, zasad i sposobów realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego,
 - 127/2000 - zmian budżetu miasta na 2000 rok,
 - 128/2000 - diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał,
 - 129/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
 - 130/2000 - Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecina,
 - 133/2000 - likwidacji Zarządów Budynków i Lokali Komunalnych – komunalnych zakładów budżetowych pn. ZbiLK Centrum Pomorzany, ZbiLK Centrum Warszewo, ZbiLK Centrum Pogodno, ZbiLK Nad Odrą, zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz powierzenia zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta – z wyłączeniem niezabudowanych nieruchomości gruntowych – zarządcom albo przedsiębiorcom zatrudniającym takich zarządców
 -135/2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin
 -136/2000 - oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima
8. Sprawozdanie z działalności:
 - Zarządu Miasta Szczecina.
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.