Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Szczecin 2009 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - Komunikaty

Komunikat dotyczący udostępnienia spisu osób uprawnionych do głosowania

K o m u n i k a t

    Prezydent Miasta Szczecin w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego informuje, że w dniach od 25 maja do 27 maja 2009r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w następujących miejscach:
1. Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, 
    sala nr 62    (stanowiska od 2 do 6) - w godz. 7.30 - 16.00;
2. Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla  39-40 - w godz. 8.00 - 16.00.
    Mieszkańcy zamieszkali na terenie obsługiwanym przez w/wskazane stanowiska meldunkowe mogą osobiście sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.
   Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
    Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych.

Dyrektor Biura Obsługi Interesantów UM Szczecin
Lidia Matlak

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/05/18, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Ewa Szynkowska, dnia: 2009/05/18 08:44:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szynkowska 2009/05/18 08:44:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/05/18 08:25:07 nowa pozycja