Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Indywidualne interpretacje podatkowe

2008 Opłata skarbowa za upoważnienie udzielone aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego.2009 Opodatkowanie pasa drogowego i zlokalizowanych na nim dróg wewnętrznych, budowli dróg wewnętrznych i budowli oświetleniowych2009 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości magazynu zbożowego składającego się z czerech silosów pozostającego w posiadaniu przedsiębiorcy2009 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych znajdujących się we współposiadaniu samoistnym2009 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczeń zajętych na prowadzenie statutowej działalności przez związki zawodowe2009 Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości a zakończenie budowy i rozpoczęcie użytkowania nowowybudowanego obiektu2009 Zapłata zaległości podatkowej a wniosek o jej umorzenie2010 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela lokalu2010 Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów2010 Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu spółki w stanie upadłości2010 Opodatkowanie nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie2010 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą będących własnością uczelni2010 Opodatkowanie pomieszczeń oddanych przez uczelnie2010 Stawka podatku od nieruchomości od budynku zajętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych2011 Sposób wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości2011 Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej wykorzystywanej do świadczenia usług na rzecz przewoźników kolejowych2012 Podatek od nieruchomości od trwałego zarządcy2012 Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy a utrzymanie prawa do zwolnienia od podatku2013 Sukcesja podatkowa w podatku od nieruchomości2014 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa złożonego wraz ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego 2014 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa złożonego wraz ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego 2014 Opłata skarbowa za wydanie sportowego zezwolenia połowowego 2014 Opłata targowa od mobilnych punktów gastronomicznych2014 Opodatkowanie gruntów ornych, łąk, pastwisk, użytków leśnych oraz nieużytków2014 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie części wspólnych nieruchomości2014 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie nieruchomości zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego2014 Podatek od nieruchomości od gruntu, należny od właścicieli wyodrębnionych lokali2014 Podatek rolny od stowarzyszenia ogrodowego niezależnego od PZD2014 Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych służących działalności leśnej2015 (do 2018) Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby prawnej - spółki prowadzącej działalność „not for profit”2015 Opodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2015 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości remontowanych zabytków w posiadaniu przedsiębiorcy2015 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości udziału w gruncie po wyodrębnieniu lokali w budynku2015 Podatek od nieruchomości od związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej gruntów oznaczonych w EGiB symbolem użytku „B” 2015-2017 Opodatkowanie gruntu i obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków będących w posiadaniu przedsiębiorcy 2016 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu komorniczym2016 Zwolnienie od podatku od nieruchomosci gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków2016 Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 2017 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie a ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie pod drogę publiczną2017 Opodatkowanie części budynków wynajmowanych na prowadzenie zajęć dydaktycznych 2017 Zwolnienie infrastruktury kolejowej na podstawie art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2017 Zwolnienie od podatku od nieruchomości wielolokalowego budynku biurowego wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków2018 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni bezdotykowej2018 Zakończenie budowy a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości2018. Opodatkowanie lokalu użytkowego czasowo niewynajmowanego (lokale spółdzielni mieszkaniowych)2018. Opodatkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Zwolnienie gruntów, na których znajdują się wały przeciwpowodziowe od podatku od nieruchomości.2018. Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości2018. Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości (II)2018. Realizacja zwolnienia od podatku od nieruchomosci pozyskanych na potrzeby rozwoju portu gruntów przez podmiot zarządzający portem 2018. Zwolnienie infrastruktury portowej z podatku od nieruchomości2019. Opłata skarbowa z tytułu złożenia pełnomocnictwa w postępowaniu komorniczym2019. Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu osoby prawnej, ubiegającej się o status organizacji pożytku publicznego2019. Podatek od nieruchomości - stawka podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych2019. Podatek od nieruchomości, zwolnienie infrastruktury portowej2019. Podatek od nieruchomości, zwolnienie infrastruktury portowej2019. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów2020. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu komorniczym2020. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym2020. Podatek od nieruchomosci, zwolnienie infrastruktury kolejowej2020. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów2021. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu egzekucyjnym2021. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych2021. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli infrastruktury kolejowej2022. Opłata skarbowa za reprezentowanie pracowników w sprawach organizacji egzaminu państwowego na podstawie jednego pełnomocnictwa ogólnego z powoływaniem się na nie przy kolejnych wnioskach2022. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomosci i podatkiem rolnym trwałego zarządcy nieruchomosci Skarbu Państwa2022. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektu kontenerowego2022. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budowli infrastruktury kolejowej2024. Opodatkowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.