Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie

Informacja dla osób fizycznych - podatników podatku od nieruchomości

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Szanowni Państwo,

 

  • Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasnościlub współposiadania, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom lub współposiadaczom odrębnie.Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).
  • Organ podatkowy obowiązany jest do doręczenia decyzji podatkowej na każdy rok wszystkim współwłaścicielom, nawet w sytuacji kiedy podatnik przed doręczeniem decyzji dokona wpłaty podatku.
  • W przypadku współwłasności obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach i posiadaczach.Gdy jeden z podatników solidarnych zapłaci podatek w całości,  zobowiązanie podatkowe wygasa.
udostępnił: - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2014/12/11, odpowiedzialny/a: Marcin Śniady, wprowadził/a: Marcin Śniady, dnia: 2014/12/11 13:55:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Śniady 2014/12/11 13:55:15 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2014/12/11 10:10:57 nowa pozycja