Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka
Data odpowiedzi:
2015/05/13
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Huculskiej i odcinka ul. Pancernej uprzejmie wyjaśniam.

Ulice: Huculska i Pancerna na obszarze o znacznych różnicach wysokościowych pośród zabudowy jednorodzinnej. Jezdnia odcinka ulicy Pancernej stanowiącej dojazd do ulicy Huculskiej zbudowana jest z betonowych płyt typu JOMB ograniczonych obustronnie krawężnikiem, przy czym od strony zabudowy zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 35x35 cm. Ulica Huculska posiada nawierzchnię z betonowych płyt typu JOMB i z sześciokątnych płyt betonowych typu „trylinka” oraz jednostronny chodnik wykonany z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm. Pas drogowy ulicy Huculskiej jest wąski, występują miejscowe zawężenia do 6,0 m, stąd szerokość jezdni wynosi średnio 3,5 m – 4, 0 m. Ze względu na spore zróżnicowanie wysokościowe terenów przyległych występują skarpy drogowe w pasie drogowym, częściowo zabezpieczone murami oporowymi, gdzie ulokowane są tzw. „mijanki”. Stan techniczny wymienionych wyżej nawierzchni drogowych jest dostateczny, nie występują miejsca niebezpieczne. Niemniej z uwagi na długi okres użytkowania, zastosowane materiały mocno straciły na właściwościach użytkowych. Ulica Huculska posiada również łącznik z ul. Artyleryjską , przy czym łącznik ten nie posiada nawierzchni utwardzonej. Przedmiotowe ulice posiadają oświetlenie oraz kanalizację deszczową. W związku z powyższym remont ww. ulic wymaga wykonania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej opracowania techniczne związane między innymi z budową konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego lub jezdni i chodnika, budowę ścian oporowych oraz umocnień istniejących skarp. Może również wymagać wykupu działek pod pas drogowy. W związku z powyższym zostaną podjęte działania mające na celu wpisanie remontu ww. ulic do „Programu Północ. Modernizacja jezdni i chodników”. Natomiast aby doszło do realizacji tematy zadań inwestycyjnych muszą równocześnie zaistnieć zarówno w budżecie miasta na dany rok budżetowy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej a także w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina.
 


Interpelacja: Dot. ulicy Huculskiej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2015/05/13, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2015/05/13 11:36:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2015/05/13 11:36:43 nowa pozycja