Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:
Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2016/12/20
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na Pana interpelację nr 1675 z dnia 09 grudnia 2016r. w sprawie Stoczni Szczecińskiej uprzejmie informuję, co następuje.

Przedmiotem ogłoszonego przez Towarzystwo Finansowe „SILESIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przetargu nieograniczonego jest sprzedaż, której przedmiotem jest przysługujące Spółce prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wraz
z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli oraz ruchomości, położonych w Szczecinie przy ulicy Antosiewicza 1, na terenie przemysłowym, „postoczniowym”, obręb ewidencyjny 3020, Nad Odrą, 20 dla których Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi: księgę wieczystą numer SZ1S/00163245/1 (dla działek o nr ew. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/8, 14/9).

W ogłoszeniu o przetargu zastrzeżono m.in., że Sprzedający jest zobowiązany uzyskać dla działki o nr ew. 14/5, zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, na zawarcie umowy sprzedaży oraz oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o zrzeczeniu się prawa pierwokupu nieruchomości przez Zarząd Portów Morskich Szczecin Świnoujście SA oraz Skarb Państwa zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) lub nieskorzystaniu z tego prawa w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania Warunkowej Umowy Sprzedaży zawartej przez Spółkę i Oferenta, ze względu na położenie działki
w granicach portu morskiego oraz księgę wieczystą numer SZ1S/00227656/2 (dla działki o nr ew. 14/10)”.

Przy sprzedaży nieruchomości położonych w granicach portów i przystani morskich, na etapie przystąpienia do sprzedaży nieruchomości, po uzyskaniu zgody ww. ministrów, zostanie sporządzona warunkowa umowa sprzedaży. W ramach ustalonych warunków, jako pierwszy uprawniony wypowie się w sprawie prawa pierwszeństwa przy przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w granicach portu morskiego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.
W przypadku nie skorzystania przez ww. podmiot, jako kolejny podmiot uprawniony, wypowie się w ramach zabezpieczonego ww. prawa Prezydent Miasta Szczecin, jako pełniący funkcję starosty, w ramach reprezentacji Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.), nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wymaga uzyskania przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przyznania środków finansowych na ten cel.

Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta nie posiada kompetencji do żądania wstrzymania zbycia nieruchomości będących przedmiotem ogłoszenia o przetargu.


Interpelacja: Dot. Stoczni Szczecińskiej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/12/20, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2016/12/20 14:41:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2016/12/20 14:41:40 nowa pozycja