Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inicjatywa lokalna - kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Szczecin:

 • bezpośrednio, jako grupa inicjatywna (minimum dwie osoby);
 • za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

Grupa inicjatywna składa:

 1. wniosek o o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 2. oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. upoważnienie do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli dla wybranych członków grupy inicjatywnej, podpisane przez wszystkie osoby, w imieniu których wniosek jest składany.

Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej składają:

 1. listę mieszkańców Szczecina, w imieniu których wniosek jest składany, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 2. listę mieszkańców Szczecina wyznaczających organizację pozarządową jako swojego pełnomocnika, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 3. listę mieszkańców Szczecina popierających projekt, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis;
 4. statut organizacji;
 5. w przypadku organizacji, która nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin - oświadczenie potwierdzające status prawny organizacji, jej siedzibę, a także osoby uprawnione do reprezentacji;
 6. w przypadku reprezentowania organizacji przez osobę inną niż wskazana we właściwym rejestrze/ewidencji - pełnomocnictwo.


 

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/08/02, odpowiedzialny/a: Alicja Szczepańska, wprowadził/a: Alicja Gawrońska, dnia: 2019/08/02 11:03:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Gawrońska 2019/08/02 11:03:33 modyfikacja wartości
Alicja Gawrońska 2019/08/02 10:26:27 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/24 08:16:16 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/13 13:40:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/13 13:29:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/07/04 14:07:29 nowa pozycja