Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Ksiądz Prałat dr Aleksander Ziejewski

Data przyznania: 2018/09/03
Kadencja: VII
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczne "Grudzień

Ksiądz Prałat dr Aleksander Ziejewski od najmłodszych lat myślami był przy Bogu i nosił Boga w sercu. Kolejne lata życia i nauki, coraz bardziej utwierdzały go w wyborze drogi życiowej. Czuł w sobie powołanie. Chciał zostać księdzem. Wierzył, że Pan Bóg tak chce i będzie wspierał go w tych planach. Nie wiedział jednak, że droga do kapłaństwa będzie kręta i długa.

Dokumenty o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Sandomierzu złożył w 1969 r. Niestety, po dobrze zaliczonym I semestrze, musiał przerwać edukację. Z powodu choroby władze seminarium wyraziły zgodę na dwuletni urlop. Później został jednak powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po powrocie z wojska, chcąc pomóc zapracowanym rodzicom w utrzymaniu rodziny, podjął pracę w kopalni siarki kolejno: Piaseczno, Machów, Jeziorko, kończąc w międzyczasie Policealne Studium Ekonomiczne. Pomimo tych przeciwności, nie porzucił myśli o spełnieniu swojego powołania. W dniu l marca 1979 r., po złożeniu stosownych dokumentów, zostaje przyjęty na I semestr Seminarium Duchownego w Szczecinie -wówczas z siedzibą w Gościkowie Paradyżu. Świecenia kapłańskie otrzymuje z rąk Ks. bp. Kazimierza Majdańskiego w dniu 23 grudnia 1984 r. w bazylice katedralnej św. Jakuba w Szczecinie. Z uwagi na swoją aktywną i owocną postawę w seminarium, został nominowany na wikariusza bazyliki katedralnej, co wówczas nie było powszechną praktyką. Dzień ten jest początkiem szerokiej pracy duszpasterskiej i społecznej Ks. Aleksandra Ziejewskiego. Ma ona charakter nie tylko lokalny, ale i ogólnopolski. Jako sprawny organizator na początku otrzymuje zadanie przygotowania obchodów jubileuszu 40-lecia powrotu Kościoła katolickiego na ziemie zachodnie, przypadającego w 1985 roku. Z dniem 13 lipca 1985 roku został skierowany do budowy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie. Jako dyrektor budowy i dyrektor ds. ekonomicznych seminarium oddaje do użytku cały kompleks w dniu 23 listopada 1993 roku.

W międzyczasie rozpoczyna studia zaoczne w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, które ukończył 24 stycznia 1991 roku, otrzymując magisterium. W dniu 01 listopada 1992 roku otrzymuje nominacje na dyrektora ds. ekonomicznych Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Pomimo wielu obowiązków przy budowie seminarium w Szczecinie, Ks. Ziejewski podejmuje się kolejnych wyzwań logistycznych na dużą skale, m.in.: inicjuje i prowadzi budowę kościoła parafialnego oraz ośrodka rekolekcyjnego dla rodzin w Wisełce, zajmuje się adaptacją Domu dla Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty i budową stołówki dla bezdomnych dla 400 osób przy Bulwarze Gdańskim 30 w Szczecinie.

W sąsiedztwie obecnego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego nadzoruje i prowadzi, do jej ukończenia w 1998 r., budowę z prawdziwego zdarzenia siedziby Kurii Biskupiej przy ul. Papieża Pawła VI 4. Organizuje pierwszy w Szczecinie Dom Wspólnoty Kapłańskiej przy ul. Arkońskiej 2, odpowiada za rozbudowę Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Rozpoczyna i nadzoruje budowę Pomnika Papieża Świętego Jana Pawła II, który zostaje odsłonięty na Jasnych Błoniach w Szczecinie w 1997 roku - w dziesiątą rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Szczecinie. W dniu 06 listopada 1994 r. Ks. Aleksander Ziejewski otrzymuje nominację na proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Z uwagi na ogrom dotychczasowych obowiązków Metropolita Szczecińsko - Kamieński ks. abp Marian Przykucki zwalnia go z obowiązków dyrektora ds. ekonomicznych Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, zachowując mu nadal stanowisko dyrektora budowy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego i Dyrektora ds. ekonomicznych Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej.

Ks. A. Ziejewski jest bardzo poruszony stanem kościoła św. Jana Chrzciciela, pierwszej świątyni katolickiej na Pomorzu Zachodnim, konsekrowanej w dniu 30 września 1890 roku przez arcybiskupa z Wrocławia Ks. dr. Georga Koppa. Po wojnie to właśnie tutaj w dniu 06.05.1945 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w powojennym Szczecinie. Widoczne jeszcze ślady wojny, prowizoryczny dach, prowizoryczne sklepienia i bardzo skromne wnętrze nie wyglądają zachęcająco. Ks. Ziejewski podejmuje się kolejnego wyzwania. Dzięki jego niestrudzonej pracy i wsparciu ludzi dobrej woli, w ciągu kilku lat kościół św. Jana Chrzciciela zmienia się nie do poznania. Odzyskuje swoją świetność i rolę, jaką pełnił przed dziesiątkami lat wśród szczecińskich katolików i wiernych z okolicznych miejscowości.

W tym czasie ks. Aleksander Ziejewski odnosi także duży osobisty sukces w działalności naukowej. Po odbyciu studiów doktoranckich na Uniwersytecie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w dniu 26 czerwca 2000 r. broni pracę doktorską z zakresu teologii moralnej „Apologia praw ludzi w nauczaniu Jana Pawła II" i otrzymuje tytuł naukowy - doktora nauk teologicznych.

Zainspirowany znaczeniem kościoła św. Jana Chrzciciela w przed i po wojennej historii katolickiej społeczności Szczecina, podejmuje działania w celu uzyskania przez świątynię tytułu Bazyliki Mniejszej. Jednym z argumentów dla poparcia tych starań, jest fakt nadania kościołowi św. Jana Chrzciciela przez Papieża Piusa XI w dniu 21.06.1922 r. godności Matki Kościołów Pomorza Zachodniego.

Po spełnieniu wszystkich warunków, przy dużym zaangażowaniu ówczesnego metropolity szczecińsko-kamieńskiego Ks. abp. Zygmunta Kamińskiego i poparciu Konferencji Episkopatu Polski, wniosek zostaje przekazany osobiście przez Ks. dr. A. Ziejewskiego w Nuncjaturze Apostolskiej w dniu 20 grudnia 2007 r. W dniu 21 listopada 2008 r., z upoważnienia Ojca Świętego Benedykta XVI prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisał dekret, przyznający kościołowi pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie tytuł Bazyliki Mniejszej. Jak podkreślił obecny metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga, cyt. "... Trzeba powiedzieć wprost - jest jedną z piękniejszych wizytówek Szczecina i naszej archidiecezji. Szczególne za to podziękowanie należy wypowiedzieć wobec wieloletniego proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i niezwykle rozmiłowanego w tej świątyni kustosza bazyliki - czcigodnego księdza prałata dr. Aleksandra Ziejewskiego ...." Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła św. Jana Chrzciciela jest uwieńczeniem wieloletniej pracy Ks. A. Ziejewskiego w parafii, którą kieruje i w której posługuje do dzisiaj. Dzięki Ks. A. Ziejewskiemu, zarówno wnętrze jak i otoczenie Bazyliki jest nie tylko lekcją historii dla każdego Polaka i katolika, ale obrazuje i przekazuje także duchową stronę życia chrześcijańskiego. Wiedza i nauka dla obecnych oraz przyszłych pokoleń zawarta jest w pomnikach, rzeźbach, figurach, płaskorzeźbach, obrazach i tablicach pamiątkowych. Spotkamy w świątyni i jej otoczeniu nie tylko sceny biblijne, ale także wizerunki wielkich postaci kultu religijnego: Świętego Jana Pawła II, św. Ojca Pio, św. M. M. Kolbego, św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Karoliny Kózkówny czy też bł. Ks. M. Sopoćki. Każdy może złożyć również hołd i prosić w modlitwie o stawiennictwo poprzez ich relikwie, które dzięki staraniom ks. A. Ziejewskiego są obecne w Bazylice. Ks. A. Ziejewski pamięta także o ofiarach I i II wojny światowej i uczestnikach innych zrywów patriotycznych narodu polskiego. W świątyni znajdują się tablice pamiątkowe, zamieszczone w hołdzie ofiarom niemieckiego nazizmu, w tym trzech księży z parafii św. Jana Chrzciciela zamordowanych bestialsko przez okupanta.

W 2001 roku, w 100-na rocznicę urodzin, z inicjatywy Ks. A. Ziejewskiego, stanął przed Bazyliką pomnik Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, na którym widnieją słowa. "... Papież zna mój sposób myślenia na temat ziem zachodnich, dlatego dla mnie jest zaszczytem, że tę nominację kardynalską otrzymuje w Szczecinie ...".

W dniu 04 września 2004 roku, również z inicjatywy Ks. A. Ziejewskiego powstał pomnik Męczenników II wojny światowej, na którym zamieszczone są słowa "... Budowa pomnika ma na celu utrwalenie prawdy historycznej. Męczennikom ku chwale, żyjącym ku przestrodze, aby już nigdy nie powtórzyła się tragedia wojny na tej ziemi ...". Poświęcenia pomnika, w obecności władz państwowych, samorządowych i licznie zgromadzonych wiernych, dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp. Jako nie strudzony sługa Boży w dniu 5 listopada 1994 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej, a w dniu l lipca 2014 r. kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej. Podniesiony 23 września 2000 r. do godności kapelana Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Natomiast w dniu 5 maja 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. A. Ziejewskiego prałatem honorowym. Ks. dr Aleksander Ziejewski to nie tylko oddany sługa Boży, ale i wielki patriota. W swojej działalności duszpasterskiej wykazuje dużą troskę o Ojczyznę i Naród Polski oraz dbałość o zachowanie jej chrześcijańskich korzeni. Cyklicznie organizuje w Bazylice okolicznościowe uroczystości i rocznicowe nabożeństwa. W każdy III czwartek miesiąca odprawiana jest Msza Św. za beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego ze wskazaniem miłości Ojczyzny i odpowiedzialności za Naród. W każdy IV czwartek miesiąca odprawiana jest Msza Św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego przy relikwiach św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W bazylice celebrowane są także Msze św. w rocznicę wszystkich ważnych wydarzeń w dziejach Polski, m.in.: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Cudu nad Wisłą w wojnie polsko-bolszewickiej, wybuchu powstania warszawskiego, a przede wszystkim odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto, w dniu 11 listopada corocznie w świątyni organizowany jest koncert pieśni patriotycznych z udziałem szczecińskich chórów, w którym bardzo chętnie uczestniczą mieszkańcy Szczecina.

 

Wręczenia wyróżnienia dokonała Przewodnicząca Rady Miasta Stefania Biernat w dn. 11 września 2018 r. podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/09/21, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2018/09/21 14:31:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2018/09/21 14:31:27 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2018/09/21 12:29:19 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)