Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Stanisław Lagun

Data przyznania: 2007/03/12
Kadencja: V
Wnioskodawca: Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Stanisław Lagun - ur. 27 marca 1919 r. – do Szczecina przybył 12 maja 1945 roku. Swoją miłość do Wilna (miasta swojego dzieciństwa i młodości) przelał na Szczecin- wszelkie Jego liczne działania społeczne cechuje głęboko pojęty patriotyzm. Wychowany na ideałach harcerstwa przez całe życie realizował na różnorodnych płaszczyznach swą społecznikowską pasję- przede wszystkim koncentrując się na pracy z dziećmi i z młodzieżą. Już w 1945 roku został kierownikiem sekcji teatralnej Miejskiej Straży Pożarnej i z poważanym z Jego inicjatywy zespołem wystawił pierwsze polskie sztuki prezentowane w wielu miejscowościach ziemi szczecińskiej. W historii jego licznych dokonań najistotniejsze miejsce w pierwszych powojennych latach zajmuje zorganizowanie i kierownictwo Niemieckim Domem Kultury (rok 1950) a zainicjowanie działalności Stowarzyszenia Teatru Lalek „Rusałka” (później „Pleciuga”)- był jego prezesem. Stworzył pierwszą powojenną scenę lalkową dla dzieci i młodzieży, która spełniała nie tylko artystyczne, ale również edukacyjne zadania. Stanowiła także ważny element kulturotwórczej działalności na Pomorzu Zachodnim. W 1953 zarząd stowarzyszenia powierzył Lagunowi stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rusałka”. Już po 2 miesiącach zespół teatru „Rusałka” w sali Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczecinie wystawił pierwsze przedstawienie lalkowe. Również dzięki wysiłkom Stanisława Laguna Teatr uzyskał stałą siedzibę przy placu Orła Białego 3. Lagun pozostał na swoim stanowisku do maja 1955 roku. Został z niego odwołany ze względów politycznych. Dalsze swoje życie zawodowe Stanisław Lagun związał z placówkami upowszechniania kultury i działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadził między innymi amatorski zespół lalkowy w Domu Kultury w Świnoujściu, czy Dom Kultury Kolejarza w Szczecinie. Posiadał już wtedy kwalifikacje reżyserskie w dziedzinie sztuki lalkowej, a przygotowane przez niego widowiska dziecięce przenoszone były na ekran szczecińskiej telewizji. Upowszechnienie kultury realizował Lagun także w regionie, między innymi jako kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach, znacznie poszerzył zakres działalności placówki. W 1977 roku Stanisław Lagun zdecydował się przejść na emeryturę. Nie zaprzestał jednak aktywnej, społecznikowskiej działalności. Włączył się do prac Komitetu Pamięci Pionierów Szczecińskiej Kultury, zorganizował pielgrzymkę do Watykanu i Katynia, nawiązał bliższy kontakt z Polakami na Wileńszczyźnie, brał udział w organizacji wystawy poświęconej Teatrowi Lalek „Rusałka”, w klubie „Kierunki”, Stowarzyszenie PAX. Z jego inicjatywy powołany został przy Szczecińskim Oddziale Telewizji Komitet Budowy Tablicy Pamiątkowej pamięci Pionierów Szczecina. Mauzoleum Pamięci Pionierów zmarłych tragicznie w powojennym Szczecinie było uwieńczeniem w 50-letniej działalności Stanisława Laguna w naszym mieście. Człowieka, który przez całe swoje życie wywierał znaczny wpływ na rozwój miasta, z czego najbardziej trwałym śladem jest założony przez niego Teatr Lalek, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Teatr Lalek "Pleciuga". Za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi. W 2005 r. w Berlinie Stanisławowi Lagunowi wręczono Złoty Medal za Zasługi dla Pojednania i Porozumienia Między Narodami. - Może rzeczywiście coś zrobiłem dla pojednania, coś dla szczecińskiej kultury – zastanawia się Lagun. – Ale dla mnie zawsze najważniejsze były sprawy szczecińskich pionierów. Nie chciałem aby bezimienni pozostali ci, którzy ginęli tragicznie w latach 1945 i 1946. Przeżyli wojenne działania, obozy, a ginęli z rąk bandytów, rabusiów, niemieckich maruderów i pijanych żołnierzy radzieckich. W kwaterze pionierów na Cmentarzu Centralnym pochowano 417 osób. Po kilku latach benedyktyńskiej pracy udało się ustalić nazwiska i daty śmierci 182 pionierów. W 1995 roku, dzięki zaangażowaniu Laguna, zostały one uwiecznione na 11. tablicach. Dwunasta symbolizuje pochowanych bezimiennie. - Całe życie starałem się być wiernym harcerskiej przysiędze, którą składałem 80lat temu - mówi Lagun. – Mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu, nieść pomoc bliźniemu, być posłusznym prawu harcerskiemu.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/04/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2018/03/15 12:11:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2018/03/15 12:11:08 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2018/03/15 12:05:02 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/27 13:35:20 nowa pozycja