Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Franciszek Łuczko

Data przyznania: 2008/10/17
Kadencja: V
Wnioskodawca: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie

Mgr Franciszek Łuczko, ur. 15 września 1932 r. we Włodawie. Pracował w zawodzie nauczyciela od 1955r. W okresie tym dał się poznać jako historyk o rozległej wiedzy ciągle systematycznej uzupełnianej przez samokształcenie. Niewątpliwe są również zasługi nauczyciela w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu jej postaw moralnych i patriotycznych, co ma szczególne znaczenie w chwili obecnej, gdy młodzież poszukuje wzorców i autorytetów, a nie znajdując ich często ulega patologiom. Od lat znana jest również odwaga cywilna p. prof. Łuczki. Zawsze interpretował fakty historyczne w sposób obiektywny, nigdy nie poddawał się presjom politycznym, to wzmacniało Jego autorytet wśród wychowanków. W sposób szczególny podkreślić należy osiągnięcia dydaktyczne nauczyciela, który w latach 1975 1981 niezwykle intensywnie pracował z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przyczyniając siwe do uzyskania przez nich wysokich lokat w olimpiadach historycznych szczebla centralnego. W związku z tym w roku 1981 mgr F. Łuczko został wytypowany do Nagrody Ministra. Godny uwagi jest fakt, iż w 1980r. w VI Olimpiadzie Historycznej, troje uczniów prowadzonych przez profesora uzyskało tytuł laureata okręgu, a jeden z nich -- Jan Członkowski- tytuł finalisty i laureata eliminacji centralnych.

Również w VII Olimpiadzie Historycznej w roku 1981, uczniowie odnieśli znaczący sukces troje uzyskało tytuł laureata okręgu, a dwoje (Dariusz Wybranowski i Krzysztof Warlikowaki) tytuł finalisty w eliminacjach centralnych. Mgr F. Łuczko pomimo takich osiągnięć nie otrzymał nagrody -został internowany. Od 1.10.1989r. jest zatrudniony ponownie w tutejszym liceum i bardzo aktywnie włącza się zarówno w działalność na rzecz społeczności szkolnej, jak i środowiska lokalnego, nie zaniedbując przy tym obowiązków dydaktycznych - Jego uczniowie nadal uzyskują wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i wstępnych na wyższe uczelnie. Do szczególnie cennych działań, wykraczających poza prowadzenie lekcji należy organizowanie wystaw medali na terenie szkoły. Dotychczas było ich kilkanaście, przy czym do najciekawszych ekspozycji należały te poświęcone Papieżowi Janowi Pawiowi II, 100-lecia Powstania Styczniowego, 100-lecia I Międzynarodówki, 500-lecia powrotu Pomorza Zachodniego do Polski, 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Wystawy te cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. Na rzecz środowiska szczecińskiego działa jako Prezes Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Jest to działalność społeczna, ale niezwykle intensywna i owocna. Nauczyciel przyczynił się do uświetnienia wielu ważnych wydarzeń poprzez wydanie pamiątkowych medali i monet (m.in. z okazji 750-lecia Miasta Szczecina, 50-lecia I LO w Szczecinie, III LO w Szczecinie, LO w Nowogardzie, 25-lecia IX LO w Szczecinie). Łącznie Pan Franciszek Łuczko jest projektantem i inicjatorem wydania 35 medali. Zainicjował również ufundowanie szkole nowego sztandaru. Sztandar ten uświetnia nie tylko uroczystości szkolne, ale także wiele uroczystości miejskich. Zadaniu temu poświęcił mnóstwo energii, z wielka determinacją zdobywając środki na realizację owej idei. W dniu 8 listopada 1996r. (w święto Patronki Szkoły) I LO w Szczecinie otrzymało nowy sztandar, nadany przez Prezydenta Miasta Szczecin. Pan Franciszek Łuczko był również inicjatorem ufundowania tablic pamiątkowych uwieczniających złoty jubileusz l LO. Jedna z tablic znajduje się na terenie liceum, druga w Szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej. Pan F. Łuczko ustawiczne współpracuje ze Stowarzyszeniem Katyń w Szczecinie, mobilizuje młodzież do aktywnego działania na rzecz tego Stowarzyszenia (uczniowie kwestowali m.in. na budowę cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje). Działalność dydaktyczno-wychowawcza mgr Franciszka Łuczki została oceniona jako szczególnie wyróżniająca.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/05/25, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/05/25 09:32:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/05/25 09:32:48 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)