Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

Data przyznania: 2020/02/18
Kadencja: VIII
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ostrowski jest mieszkańcem Szczecina od ponad 60 lat. Tutaj ukończył szkołę podstawową oraz zdał maturę w V LO. W wieku lat 23 odebrał dyplom lekarza medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej. Pierwszym miejscem pracy była III Klinika Chirurgii Ogólnej PAM, gdzie w 1978 roku uzyskał specjalizacje I stopnia z chirurgii ogólnej. W 1979 roku przeniósł się do nowoutworzonego oddziału chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej, tam też jesienią 1982 roku uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, jak również obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Jerzy Wójcicki kierownik Zakładu Farmakologii PAM. W 1983 roku z inicjatywy dyrektora szpitala dr Antoniego Korniaka w szpitalu rozpoczęto program przeszczepiania nerek. Od pierwszego przeszczepu był aktywnym jego uczestnikiem a z czasem stał się jego kierownikiem. W celu pogłębienia swojej wiedzy w 1987 roku odbył kilkumiesięczny staż w szpitalu AKH w Wiedniu. Zdobyta tam wiedza pozwoliła w znacznym stopniu zwiększyć „pozyskiwalność" narządów, jak również poprawić wyniki przeszczepiania. Zainteresowania dr. Marka Ostrowskiego nie ograniczały się tylko do przeszczepiania narządów. Będąc asystentem a następnie zastępcą ordynatora wykonywał w tym czasie pełen zakres operacji ogólnochirurgicznych. Pracował w tym czasie również w ambulatorium chirurgicznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, prowadził zajęcia ze studentami medycyny oraz wykładał w Medycznym Studium Zawodowym. Będąc odpowiedzialny za program przeszczepiania nerek zajmował się organizacją pobrań w szpitalach naszego województwa. Aktywność dr. Marka Ostrowskiego dotyczyła również szkolenia młodszych kolegów, a jednym z wyróżniających się w owym czasie młodych lekarzy był Tomasz Grodzki, obecnie Marszałek Senatu RP. W 1990 roku został zaproszony do berlińskiego szpitala Steglitz celem pogłębienia wiedzy w zakresie organizacji procedur transplantacyjnych. Po powrocie z Berlina zorganizował pierwsze w Polsce biuro koordynacji ds. transplantacji oraz wyszkolił pierwszego koordynatora. Niemcy podarowali szpitalowi program komputerowy do obsługi pacjentów po przeszczepieniu co 30 lat temu było w Polsce zupełną nowością. W początku lat dziewięćdziesiątych zaistniała konieczność konsolidacji środowiska polskich lekarzy transplantologów. Dr Ostrowski był jednym z kilku inicjatorów powołania w 1993 roku Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT), w którego zarządzie głównym zasiadał przez 5 kadencji. Był organizatorem II Kongresu PTT w 1995 roku w Międzyzdrojach.

Oprócz powołania PTT istniała również konieczność stworzenia sformalizowanych struktur organizacyjnych skupiających ośrodki przeszczepiające. Taka organizacją stało się Biuro ds. Organizacji Transplantacji ”POLTRANSPLANT”. W 1996 roku dr Ostrowski uczestniczył w spotkaniu, będąc jednym z 6 „ojców założycieli” tej organizacji. Celem usprawnienia procedury orzekania śmierci mózgowej należało określić zasady, tj wprowadzić ”Ustawę Transplantacyjną”. W Tworzeniu jej w 1998 roku środowisko szczecińskich transplantologów, miało istoty udział. Ponieważ w latach dziewięćdziesiątych Szczecin był znaczącym ośrodkiem przeszczepiającym nerki, poproszono dr Marka Ostrowskiego o pomoc w tworzeniu ośrodków w Poznaniu i Łodzi. Taka pomoc została udzielona. Koledzy mogli oprzeć się na doświadczeniu dr Ostrowskiego zarówno medycznym jak i organizacyjnym. Rozwijając działalność naukową dr Ostrowski uzyskał stopień naukowy dr habilitowanego, a w 2000 r. został powołany na kierownika kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Następnym celem był znaczący wzrost liczby przeszczepianych narządów poprzez aktywowanie ośrodków zgłaszających potencjalnych dawców, pozyskanie dawców rodzinnych a w ostatnich trzech latach dawców po zatrzymaniu krążenia. Ten ostatni program jest prowadzony tylko w dwóch szpitalach w Polsce i wymaga wyjątkowej perfekcji organizacyjnej. W 2007 r. Prezydent RP nadał dr hab. n. med. Markowi Ostrowskiemu tytuł profesora a rok później senat PUM zatrudnił go na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracując na stanowisku kierownika kliniki był promotorem 18 rozpraw doktorskich, opiekunem 5 prac habilitacyjnych oraz doprowadził dwóch swoich współpracowników do uzyskania tytułu profesora. W trakcie prawie już dwudziestu lat pracy w uczelni brał czynny i bierny udział w dziesiątkach kongresów zagranicznych i krajowych. Dorobek naukowy to prawie 400 prac i wystąpień zjazdowych oraz redakcji kilku monografii. Oprócz działalności naukowej prof. Ostrowski zajmuje się leczeniem chorych. Wykonał tysiące operacji wchodzących w zakres chirurgii ogólnej w tym dużej części onkologicznych. Osobiście przeszczepił bądź asystował w ponad 1600 operacjach przeszczepienia nerek. Jako lider zespołu operuje też wszystkie trudne przypadki i powikłania po przeszczepieniu. W klinice kierowanej przez Profesora kilkanaście osób uzyskało specjalizacje z chirurgii ogólnej i 10 z transplantologii klinicznej. Będąc od 2003 roku Konsultantem Wojewódzkim ds. Transplantologii sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi ośrodkami przeszczepiającymi narządy w Szczecinie. Od 2012 do 2015 roku zasiadał w Krajowej Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

Wręczenia Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina dokonała Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska, w dn. 5 lipca 2021 r. podczas II uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2021/07/30 10:10:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2021/07/30 10:10:37 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/07/30 09:59:55 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/07/23 13:08:33 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)