Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

Data przyznania: 2020/02/18
Kadencja: VIII
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ostrowski jest mieszkańcem Szczecina od ponad 60 lat. Tutaj ukończył szkołę podstawową oraz zdał maturę w V LO. W wieku lat 23 odebrał dyplom lekarza medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej. Pierwszym miejscem pracy była III Klinika Chirurgii Ogólnej PAM, gdzie w 1978 roku uzyskał specjalizacje I stopnia z chirurgii ogólnej. W 1979 roku przeniósł się do nowoutworzonego oddziału chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej, tam też jesienią 1982 roku uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, jak również obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Jerzy Wójcicki kierownik Zakładu Farmakologii PAM. W 1983 roku z inicjatywy dyrektora szpitala dr Antoniego Korniaka w szpitalu rozpoczęto program przeszczepiania nerek. Od pierwszego przeszczepu był aktywnym jego uczestnikiem a z czasem stał się jego kierownikiem. W celu pogłębienia swojej wiedzy w 1987 roku odbył kilkumiesięczny staż w szpitalu AKH w Wiedniu. Zdobyta tam wiedza pozwoliła w znacznym stopniu zwiększyć „pozyskiwalność" narządów, jak również poprawić wyniki przeszczepiania. Zainteresowania dr. Marka Ostrowskiego nie ograniczały się tylko do przeszczepiania narządów. Będąc asystentem a następnie zastępcą ordynatora wykonywał w tym czasie pełen zakres operacji ogólnochirurgicznych. Pracował w tym czasie również w ambulatorium chirurgicznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, prowadził zajęcia ze studentami medycyny oraz wykładał w Medycznym Studium Zawodowym. Będąc odpowiedzialny za program przeszczepiania nerek zajmował się organizacją pobrań w szpitalach naszego województwa. Aktywność dr. Marka Ostrowskiego dotyczyła również szkolenia młodszych kolegów, a jednym z wyróżniających się w owym czasie młodych lekarzy był Tomasz Grodzki, obecnie Marszałek Senatu RP. W 1990 roku został zaproszony do berlińskiego szpitala Steglitz celem pogłębienia wiedzy w zakresie organizacji procedur transplantacyjnych. Po powrocie z Berlina zorganizował pierwsze w Polsce biuro koordynacji ds. transplantacji oraz wyszkolił pierwszego koordynatora. Niemcy podarowali szpitalowi program komputerowy do obsługi pacjentów po przeszczepieniu co 30 lat temu było w Polsce zupełną nowością. W początku lat dziewięćdziesiątych zaistniała konieczność konsolidacji środowiska polskich lekarzy transplantologów. Dr Ostrowski był jednym z kilku inicjatorów powołania w 1993 roku Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT), w którego zarządzie głównym zasiadał przez 5 kadencji. Był organizatorem II Kongresu PTT w 1995 roku w Międzyzdrojach.

Oprócz powołania PTT istniała również konieczność stworzenia sformalizowanych struktur organizacyjnych skupiających ośrodki przeszczepiające. Taka organizacją stało się Biuro ds. Organizacji Transplantacji ”POLTRANSPLANT”. W 1996 roku dr Ostrowski uczestniczył w spotkaniu, będąc jednym z 6 „ojców założycieli” tej organizacji. Celem usprawnienia procedury orzekania śmierci mózgowej należało określić zasady, tj wprowadzić ”Ustawę Transplantacyjną”. W Tworzeniu jej w 1998 roku środowisko szczecińskich transplantologów, miało istoty udział. Ponieważ w latach dziewięćdziesiątych Szczecin był znaczącym ośrodkiem przeszczepiającym nerki, poproszono dr Marka Ostrowskiego o pomoc w tworzeniu ośrodków w Poznaniu i Łodzi. Taka pomoc została udzielona. Koledzy mogli oprzeć się na doświadczeniu dr Ostrowskiego zarówno medycznym jak i organizacyjnym. Rozwijając działalność naukową dr Ostrowski uzyskał stopień naukowy dr habilitowanego, a w 2000 r. został powołany na kierownika kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Następnym celem był znaczący wzrost liczby przeszczepianych narządów poprzez aktywowanie ośrodków zgłaszających potencjalnych dawców, pozyskanie dawców rodzinnych a w ostatnich trzech latach dawców po zatrzymaniu krążenia. Ten ostatni program jest prowadzony tylko w dwóch szpitalach w Polsce i wymaga wyjątkowej perfekcji organizacyjnej. W 2007 r. Prezydent RP nadał dr hab. n. med. Markowi Ostrowskiemu tytuł profesora a rok później senat PUM zatrudnił go na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracując na stanowisku kierownika kliniki był promotorem 18 rozpraw doktorskich, opiekunem 5 prac habilitacyjnych oraz doprowadził dwóch swoich współpracowników do uzyskania tytułu profesora. W trakcie prawie już dwudziestu lat pracy w uczelni brał czynny i bierny udział w dziesiątkach kongresów zagranicznych i krajowych. Dorobek naukowy to prawie 400 prac i wystąpień zjazdowych oraz redakcji kilku monografii. Oprócz działalności naukowej prof. Ostrowski zajmuje się leczeniem chorych. Wykonał tysiące operacji wchodzących w zakres chirurgii ogólnej w tym dużej części onkologicznych. Osobiście przeszczepił bądź asystował w ponad 1600 operacjach przeszczepienia nerek. Jako lider zespołu operuje też wszystkie trudne przypadki i powikłania po przeszczepieniu. W klinice kierowanej przez Profesora kilkanaście osób uzyskało specjalizacje z chirurgii ogólnej i 10 z transplantologii klinicznej. Będąc od 2003 roku Konsultantem Wojewódzkim ds. Transplantologii sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi ośrodkami przeszczepiającymi narządy w Szczecinie. Od 2012 do 2015 roku zasiadał w Krajowej Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

Wręczenia Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina dokonała Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska, w dn. 5 lipca 2021 r. podczas II uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2021/07/30 10:10:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2021/07/30 10:10:37 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/07/30 09:59:55 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2021/07/23 13:08:33 nowa pozycja