Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Maria Kurek

Data przyznania: 2009/09/16
Kadencja: V
Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie

Maria Kurek członek PSOUU Koło w Szczecinie od 1997 r. Cała jej aktywność zawodowa i społeczna związana jest ze wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia (Ośrodek Wczesnej Interwencji) przez edukację (Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy) do dorosłości (Warsztat Terapii Zajęciowej)

Aktywnie uczestniczyła w rozwoju struktur edukacji, rehabilitacji i opieki nad dziećmi, młodzież i dorosłymi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez:

 • udział w tworzeniu nowej bazy lokalowej Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • stworzenie koncepcji merytorycznej wieloprofilowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorako niepełnosprawnych
 • udział w konsultacjach dotyczących Rozporządzenia MENiS w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • edukator w zakresie tworzenia wojewódzkich systemów doskonalenia w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • placówka kierowana przez p. Kurek została wytypowana przez MENiS do prowadzenia praktyk dla nauczycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • koordynację wielu projektów kierowanych do dzieci z rejonów zagrożonych bezrobociem i z utrudnionym dostępem do usług medycznych, socjalnych i bytowych kierowanych do dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, ich rodzin, pracowników socjalnych, nauczycieli.

Działalność praktyczna Marii Kurek w różnych strukturach Stowarzyszenia stała się bazą do aktywności naukowej, której wynikiem było napisanie i obrona pracy doktorskiej pt. „Styl socjalizacji w rodzinie a poziom rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa.

Działania Marii Kurek przyczyniały się do:

 • poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin,
 • zmiany postaw społecznych środowiska oraz integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym,
 • podnoszenia potencjału organizacji pozarządowej - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
 • rozwijania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Mieście Szczecinie.

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/05/25, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/05/25 10:10:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/05/25 10:10:30 nowa pozycja