Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Anna Maria Garlicka

Data przyznania: 2015/05/19
Kadencja: VII
Wnioskodawca: Komisja ds. Kultury Rady Miasta Szczecin

Anna Maria Garlicka urodziła się 03 kwietnia 1960 roku. Jest absolwentką teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowego Studium Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Od roku 1998 pełni funkcję zastępcy dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie. Od początku swojej pracy w tej instytucji odpowiadała za realizację kilkudziesięciu projektów, które uzyskały wsparcie finansowe z wielorakich źródeł zewnętrznych, w tym m.in. Unii Europejskiej, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Nordisk Kulturfond. Do najważniejszych z nich można zaliczyć takie przedsięwzięcia, jak: „Polsko-niemieckie spotkania teatru i sztuk wizualnych" (2005), "Pleciuga - dzieciom z okazji 60. rocznicy powstania polskiego Szczecina" (2005), „Andersen - twórca baśniowej wyobraźni Europy" (2005), „Wizualny ponadgraniczny teatr Leszka Mądzika"(2006), „Promocja współczesnej dramaturgii niemieckiej -- prapremiera sztuki Rudolfa Herfurtnera Szpak Fryderyk" (2006), „Teatr w drodze" (2008), „Jesteśmy u siebie: 55+1" (2009), „Lato w teatrze" (2009-2014), „Teatr Polska" (2010), „Dzieci magii - od rytuału do współczesnego teatru lalek" (2010), „Mamy prawo do bycia sobą - teatr (dla) dzieci" (2012), ,,Teatr i miasto: przestrzeń świętowania/przestrzeń codzienności" (2013), „Pomosty teatru pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i niemieckiego" (2013). W większości projekty te były jej autorskimi koncepcjami, zarówno w sensie ideowym, jak i programowym. Niektóre z nich, jak „Wizualny ponadgraniczny teatr Leszka Mądzika" stanowiły jednocześnie przykład pionierskich rozwiązań organizacyjnych, rezultatem których były pierwsze w Szczecinie i regionie międzynarodowe koprodukcje teatralne (z parterami niemieckimi).

Od 2000 r. systematycznie wprowadzała do teatru nie tylko nowatorskie i skuteczne metody pozyskiwania środków finansowych z praktycznie wszystkich dostępnych dla tego rodzaju instytucji funduszy, ale również wdrażała nowoczesne sposoby zarządzania projektami. Dzięki niej „Pleciuga" jest do dzisiaj liderem wśród samorządowych instytucji kultury w Szczecinie jeśli chodzi o efektywność starań w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania; w skali roku przychody z tego tytułu stanowią średnio ok. 20 % wielkości przyznawanej dotacji podmiotowej. Anna Garlicka systematycznie otwierała teatr lalek na nowe formy uczestnictwa w kulturze, osobiście projektując i nadzorując działania artystyczne i edukacyjne, które wkraczają w przestrzeń publiczną miasta, angażując widzów z różnych grup wiekowych. Takim wieloaspektowym przedsięwzięciem był projekt związany z jubileuszem 60-lecia „Pleciugi" - „Teatr i miasto: przestrzeń świętowania/przestrzeń codzienności", bezpośrednio koordynowany przez A. Garlicką. Jako teatrolog stworzyła zupełnie nowy model edukacji kulturalnej. Wydawana pod jej kierunkiem Gazeta teatralna „Gabit", od 2009 r. ukazująca się w nowej szacie graficznej, jest ewenementem na skalę kraju: to obecnie jedyne systematycznie i nieprzerwanie od ponad dekady wydawane pismo poświęcone teatrowi lalkowemu, którego adresatem są nie tylko dzieci t młodzież, ale również czytelnicy dorośli. Dydaktycznym dopełnieniem tego kwartalnika są wydawane pod merytorycznym nadzorem Anny Garlickiej zeszyty metodyczne, przeznaczone dla nauczycieli. Z inicjatywy A. Garlickiej „Pleciuga" stała się ważnym ośrodkiem współpracującym z wieloma uczelniami w Polsce w zakresie badań nad historią teatru. Od roku 2002 pracowała bezpośrednio przy kilkunastu publikacjach jako autorka bądź współautorka koncepcji wydawnictwa oraz autorka tekstów. Dzięki aktywności na tym polu Anna Garlicka wprowadziła „Pleciugę" również w naukowy obieg myśli i refleksji nad współczesną rolą teatru.

Od 2007 r. aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu konsultacyjnego do spraw budowy nowej siedziby teatru powołanego przez dyrektora Zbigniewa Niecikowskiego. Był to pierwszy budowany od podstaw obiekt dla instytucji artystycznej w powojennym Szczecinie. W latach 2007 - 2008 osobiście konsultowała detaliczne rozwiązania architektoniczno-projektowe, dzięki czemu przestrzeń nowego budynku teatralnego zyskała maksymalną funkcjonalność, nie tracąc przy tym walorów estetycznych. Zwieńczeniem tych wysiłków był oddany do użytku w 2009 r. nowy teatr lalek -jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce.

Od 2007 r. Anna Garlicka pełni funkcję dyrektora Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt", najważniejszej imprezy teatralnej w Szczecinie, a zarazem jednego z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce (z tą imprezą związana jest de facto od 1996 r., będąc członkiem Komisji Artystycznej, rzecznikiem prasowym tej imprezy i odpowiadając za wydawnictwa festiwalowe, by od 1998 pełnić funkcję jej komisarza). Nadała Przeglądowi całkowicie nową formułę organizacyjną i programową, tworząc przedsięwzięcie w skali dotąd w Szczecinie niespotykanej. Dzięki niej „Kontrapunkt" stał się największym międzynarodowym festiwalem teatralnym północno-zachodniej Polski, któremu towarzyszy szereg imprez, pozwalających na zaistnienie sztuki teatru w szerokim kontekście kultury. Taka konstrukcja projektu, w którym mieszczą się spektakle, koncerty, wystawy, działania performerów, konferencje naukowe, pokazy filmów stwarza z „Kontrapunktu" multidyscyplinarny festiwal sztuki, nie tracący jednak z pola widzenia najistotniejszej jego części: prezentacji najnowszych nurtów i poszukiwań teatru polskiego i zagranicznego oraz najróżniejszych form i stylistyk wypowiedzi teatralnej. Z inicjatywy Anny Garlickiej - i głównie dzięki jej talentom menadżerskim -- widzowie „Kontrapunktu" co roku goszczą w Berlinie, dzięki czemu polska publiczność ogląda spektakle konkursowe na najważniejszych deskach teatralnych stolicy Niemiec. W wymiarze artystycznym czyni to z „Kontrapunktu" wydarzenie wyjątkowe. W wyniku starań Anny Gralickiej w 2013 r. po raz pierwszy w kilkudziesięcioletniej historii Przeglądu członkami jury zostali także eksperci z zagranicy: norweski dramaturg Per Ananiassen oraz niemiecki krytyk i publicysta Thomas Irmer; w roku 2014 w składzie jury znaleźli się m.in. Jon Refsdal Moe, norweski krytyk teatralny i krytyk sztuk wizualnych oraz Dirk Pilz, niemiecki krytyk teatralny, literaturoznawca i wykładowca uniwersytecki. Innowacyjnym pomysłem A. Garlickiej, niebywale wzbogacającym Przegląd, stał się „Mały Kontrapunkt".


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/08/01 10:36:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/08/01 10:36:32 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/06 12:40:36 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/03 14:48:12 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/03 14:47:56 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)