Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Wojciech Lizak

Data przyznania: 2019/02/19
Kadencja: VIII
Wnioskodawca: grupa radnych

Wojciech Lizak - dr nauk humanistycznych, historyk. Studia: Wydział Prawa UAM w Poznaniu (1974), doktorat (1986) za rozprawę Polska w 1948-1956 na tyle sytuacji w europejskich krajach socjalistycznych. W 1974-1975 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, w 1976-1977 starszy asystent w Instytucie Zachodniopomorskim, w 1978-1981 starszy asystent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej, adiunkt w tymże instytucie do 1991. W 1990-1993 sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. W 1990-1994 członek Rady Miejskiej w Szczecinie, w 1991-1993 współzałożyciel i dyrektor ds. programowych w Radiu „As” i telewizji „Morze”. W 1994-2002 adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1996 właściciel Antykwariatu Wu-eL i domu aukcyjnego działającego m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Od 2017 współzałożyciel organizowanego muzeum poświęconego polskim dziejom Szczecina. Na potrzeby tego muzeum zostało zgromadzone blisko 1000 obiektów – zdjęć, plakatów, ulotek, obwieszczeń, planów, map – obrazujących polski Szczecin w latach 1945-1948. Nie wchodząc w szczegóły, zdaniem fachowców zbiór ten nie posiada odpowiednika w żadnej kolekcji prywatnej lub państwowej w Szczecinie i całym kraju.

W 1980-1981 aktywny działacz regionalnych i krajowych tzw. struktur poziomych, będących w opozycji do aparatu PZPR. W 1981 jeden z inicjatorów Przymierza Społecznego „Odrodzenie”, będącego formacją polityczną opartą na ideałach „Solidarności” oraz idei ewolucyjnej zmiany systemu i budowy społeczeństwa obywatelskiego. W 1981 autor artykułów do niezależnego pisma „Kwadrat”. Współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 13-15 XII 1981. Od grudnia 1981 do września 1986 represjonowany za działalność w strukturach poziomych i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W stanie wojennym współpracownik grupy opozycyjnej o nazwie Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny, odpowiedzialnej za zbieranie informacji i pozyskiwanie środków finansowych dla poszkodowanych przez reżim, uczestnik strategicznych spotkań opozycji. W 1982-1989 autor artykułów do niezależnych czasopism: „Obraz”, „Bis”, „Aspekty”, „Jedność”, „Res Publica”, „Więzi”, „Tygodnik Powszechny” oraz w prasie emigracyjnej. W 1989 prelegent na rzecz OKP Ziemi Szczecińskiej na temat idei społeczeństwa obywatelskiego oraz redaktor materiałów wyborczych. W drugim obiegu wydał prace Polacy w ZSRR w latach 1917-1939 oraz Węgry 1956, Próba zapisu wydarzeń. Za całokształt działalności opozycyjnej nie dostał zezwolenia na pracę na powstającym w Szczecinie uniwersytecie. W 1998 opublikował Polska w latach 1945-1956. W 2013 wydał wspólnie z synem Karolem Lizakiem Powstanie styczniowe – nieznane obrazy, zapomniane wiersze. Autor albumów przedstawiających historyczną ikonografię Szczecina, Wrocławia i Warszawy. W oparciu o własne zbiory opracował 90 wystaw prezentowanych w wielu miastach w Polsce, w tym w Senacie RP.

Za publikacje na temat stalinowskiego aparatu represji, obok Stefana Kisielewskiego, w 1988 laureat nagrody Adolfa Bocheńskiego. W 1990 za źródłowe opracowanie korespondencji Polaków zsyłanych do sowieckich łagrów nagrodzony przez redakcję „Res Publica”. W 2014 wraz z synem Karolem Lizakiem otrzymał nagrodę specjalną fundacji Identitas za album Powstanie styczniowe – nieznane obrazy, zapomniane wiersze. W 2018 nagrodzony medalem Wolności i Solidarności.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2019/02/28 13:42:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2019/02/28 13:42:26 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)