Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Elżbieta Marszałek

Data przyznania: 2010/06/08
Kadencja: V
Wnioskodawca: Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Elżbieta Marszałek przyjechała do Szczecina jako absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, gdzie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi uzyskała tytuł magistra geografii. Na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, specjalność: ekonomika i organizacja transportu.

Przez wiele lat pracowała w zawodzie nauczyciela, ucząc, kształtując i wychowując wiele pokoleń młodych ludzi. Wykładała między innymi statystykę, sprawozdawczość i analizę na kierunku technik statystyk, psychologię, socjologię i organizację pracy, jednak jej pasją zawsze było nauczanie geografii turystycznej i gospodarczej.

Obok działalności dydaktycznej Pani Elżbieta Marszałek od początku swej kariery zawodowej prezentowała szerokie zdolności w obszarze planowania i zarządzania. Pełniła funkcje kierownicze w liceum i szkole policealnej. Była kierownikiem Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinie, wicedyrektorem oraz dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Szczecinie (przekształconego 1.09.2003 r. w Zespół Szkół Nr 8), dyrektorem Liceum Ekonomicznego i Szkoły Policealnej Collegium Ekonomicznego Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Szczecinie, dyrektorem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Kształcenia Ustawicznego „Ekonomik" TP ZSE Nr 2 w Szczecinie. Od 2001 roku pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie.

W swym zarządzaniu placówkami oświatowymi zawsze stawiała na ich wszechstronny rozwój, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, stwarzanie możliwości rozwijania pasji i zainteresowań przez młodych ludzi. Dążyła także do rozsławiania swych placówek, nie tylko w regionie, ale także w kraju. Doprowadziła do rozwoju i sukcesów Żeńskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Olimpia", Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg". W Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 dwukrotnie odbywały się Ogólnopolskie Finały Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej. W dziedzinie wymiany doświadczeń dotyczących systemu oświaty i szkolenia zawodowego współpracowała z placówkami oświatowymi w Niemczech, Szwecji i Danii.

Pani Elżbieta Marszałek, obok działalności dydaktycznej i pełnienia kierowniczych funkcji, przez cały czas trwania kariery zawodowej prowadzi rozległą działalność naukową.

Karierze zawodowej Pani Elżbiety Marszałek od początku towarzyszyła wielka pasja, jaka jest miłość do wody - morza, rzek, żeglarstwa. Swe zainteresowania pogłębiała początkowo przez działalność w harcerstwie, potem w Lidze Morskiej i Rzecznej. Jako opiekun i komendant szczepu harcerskiego pięć razy wywalczyła dla niego tytuł sztandarowy, czyniąc szczep jednym z najlepszych w Polsce. Za swą działalność harcerską otrzymała Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Działalność w Lidze Morskiej i Rzecznej, od lat w roli wiceprezesa Zarządu Głównego, a także wodniacka pasja Pani Marszałek, zaowocowały rozwojem sztandarowych do dziś dla Ligi przedsięwzięć edukacyjnych. Jednym z nich jest Ogólnopolski Konkurs LMiR „Młodzież na Morzu", którego finały Pani Marszałek przeniosła do Szczecina. Jest to cieszące się wielką popularnością na terenie całego kraju wydarzenie, które przyciąga wielu młodych ludzi o zainteresowaniach marynistycznych.

Drugim wielkim przedsięwzięciem figowym, którego Pani Marszałek jest głównym organizatorem, jest odbywająca się od 15 lat ekspedycja wodno-lądowa Flis Odrzański. Ekspedycja promuje ideę turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania rzeki Odry. Wydarzenie zaowocowało zwróceniem się miast w kierunku Odry, integracją środowiska n ad odrzańskiego, powstaniem licznych portów i przystani, rozwojem ruchu turystycznego.

Ponadto Pani Elżbieta Marszałek pełni rolę Matki Chrzestnej statku m/s „Powstaniec Listopadowy" Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, Matki Chrzestnej statku m/s „Gdynia", którego armatorem jest Euroafrica oraz Matki Chrzestnej sztandaru wojskowego 12 Batalionu Dowodzenia. Pani Marszałek jest też Kapitanem Żeglugi Wielkiej Honoris Causa, który to tytuł został jej nadany przez Klub Kapitanów.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/05/25, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/05/25 10:43:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/05/25 10:43:41 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)