Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże"

Data przyznania: 2014/05/19
Kadencja: VI
Wnioskodawca: Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże" jeden z największych animatorów kultury, rekreacji i sportu oraz działań społecznych na Prawobrzeżu Szczecina. Organizacja powstała w 1994 roku z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb" oraz kilku przedsiębiorstw. W tamtym czasie na Prawobrzeżu rozbudowywały się największe w mieście osiedla: Słoneczne, Majowe, Bukowe, Klęskowo powodując szybkie zasiedlanie tej części Szczecina coraz większą liczbą mieszkańców. Fundacja „Prawobrzeże" zgodnie z zamysłem jej Fundatorów sprawiła, że dzielnice położone z dala od Centrum nie są jedynie sypialnią Szczecina ale miejscem, gdzie można atrakcyjnie spędzić czas, integrować środowiska oraz rozwijać pasje i zainteresowania.

Od początku istnienia Fundacja animowała całoroczne zajęcia w klubach: „Bukowe", „Szpak", „Dąb" i „Smyk". W czterech klubach prowadzone są zajęcia plastyczne, instrumentalne, teatralne, zabawy i warsztaty animacyjne. Fundacja w dbałości o pełny, wszechstronny rozwój mieszkańców wyszła z inicjatywą budowy profesjonalnych obiektów sportowych. Pomysłodawcą pierwszego z nich w 1997r. był ówczesny prezes Zarządu Fundacji Tadeusz Gendaj, który z oddaniem i determinacją doprowadził do powstania Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na osiedlu Bukowym. W skład tego Centrum wchodzą dwa korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki, stanowiska do tenisa stołowego oraz budynek zaplecza sanitarnego. Drugim okazałym obiektem sportowym jest powstały w 2009 r. tor deskorolkowy - Skate Park. Temu poważnemu przedsięwzięciu patronował kolejny prezes Zarządu Fundacji Marcin Kowalski. Oba obiekty powstały na terenach wydzierżawionych od Gminy Miasto Szczecina i przy finansowaniu z budżetu miasta, natomiast cztery okazałe kluby Fundacja wynajmuje od Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb". Prowadzenie w tych wszystkich miejscach działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowo-rekreacyjnej na rzecz mieszkańców Szczecina nobilituje Fundację do roli dobrego, kreatywnego gospodarza zarówno terenów miejskich jak i lokali spółdzielczych.

Atutem Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże" jest oferta skierowana do odbiorcy w każdym wieku. Najmłodsi uczestnicy „Klubiku Malucha" mają po 3 lata a najstarsi, korzystający z zajęć proponowanych w Klubach przekroczyli 80 rok życia. Od dwudziestu lat Fundacja wspólnie z partnerami animuje kulturalną aktywność mieszkańców w postaci Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Zajęcia rozwijające umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne w grupach baletowych, tańca towarzyskiego i zespołach tańca nowoczesnego przyciągają co roku setki mieszkańców. Swoje talenty i pasje artystyczne zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli rozwijają przy okazji zajęć plastycznych, grup malarskich oraz warsztatów teatralnych. Fundacja szeroko promuje Amatorski Ruch Artystyczny organizując i biorąc udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych i wokalnych. Od 2001 roku Fundacja organizuje na osiedlach Słoneczne i Bukowe duże Festyny z udziałem znanych w kraju i Szczecinie artystów. Dla wielu rodzin mieszkających na Prawobrzeżu stanowią one jedyne dostępne wydarzenia artystyczne. Fundacja organizuje działania i wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Należą do nich m. in. coroczne osiedlowe turnieje tenisa ziemnego, osiedlowe majówki na sportowo, szczecińskie turnieje jazdy na deskorolce lub łyżworolkach, turnieje Amatorskiej Ligi Pitki Nożnej (drużyny dorosłych amatorów tego sportu) oraz grupy karate. Każdego dnia z obiektów sportowych Fundacji korzysta około 300 osób. Innym rekreacyjnym działaniem jest zorganizowanie kilkudziesięciu autokarowych wycieczek krajoznawczych dla ogółu mieszkańców w których rokrocznie bierze udział około 300 osób. Fundacja dbając o prawidłowy rozwój i wzrost świadomości grup szczególnego ryzyka tj. młodzież w okresie adolescencji, słabo funkcjonujące rodziny czy seniorzy, przygotowuje i przeprowadza wiele projektów społecznych. Od 2012r. jest to Centrum Rozwoju Rodziny - Prawobrzeże, poradnia konsultacyjne - terapeutyczna dla klientów indywidualnych i rodzin wraz z ofertą zajęć profilaktyki uzależnień i przemocy organizowanych dla grup młodzieży szkolnej. W tym celu organizacja współpracuje ze szkołami i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (tymi programami Fundacja obejmuje co roku około 400 osób). Innym działaniem ze sfery profilaktyki wykluczenia społecznego są programy aktywizacji seniorów i realizowane w ich ramach warsztaty komputerowe, warsztaty wizażu, treningi pamięci oraz gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów.

Bardzo ważnym działaniem Fundacji jest oferta edukacyjna w postaci stałych kursów języków obcych dla dzieci, dorosłych i seniorów. Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże" w odpowiedzi na autentyczne potrzeby mieszkańców prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pozyskując środki z różnych źródeł. Rokrocznie Fundacja aplikuje do około 10 konkursów ogłaszanych przez Gminę i Ministerstwo. Organizacja dbając o dostępność swojej oferty szerokiemu odbiorcy, po części proponuje symboliczną odpłatność za udział w zajęciach. Wiele zajęć jest jednak całkowicie bezpłatnych dzięki zdobywanym przez Fundację dotacjom z Gminy Miasto Szczecin, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fundacja odpowiada otwartością na samodzielne inicjatywy mieszkańców, wspierając grupy ze środowisk takich jak diabetycy, niewidomi, Sybiracy, seniorskie grupy zainteresowań, fotograficy amatorzy, pasjonaci brydża i wielu innych. Dzięki bardzo szerokiemu wachlarzowi działalności Fundację znają i cenią mieszkańcy nie tylko wymienionych osiedli ale także z dzielnic takich jak Zdroje, Dąbie. Podjuchy, Klucz-Żydowce, Płonie i Wielgowo.

Nad życiem Fundacji czuwa kilka osób. Kadrą pracowników jest prezes, wiceprezes i członek Zarządu oraz pracownik administracyjny. Nadzór nad Zarządem prowadzi 5-osobowa Rada Fundacji.
Dokładne informacje o działalności statutowej, klubach i obiektach oraz aktualnej ofercie Fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.prawobrzeze.org.pl


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/03 09:32:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/03 09:32:24 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/03 09:31:17 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)