Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. Maria Radomska-Tomczuk

Data przyznania: 2015/04/09
Kadencja: VII
Wnioskodawca:  Artur Szałabawka Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Prof. Maria Radomska-Tomczuk mieszka i pracuje w Szczecinie od 1960 r. Skromna ale niezłomna w działaniach na rzecz edukacji artystycznej i rozwoju sztuki w naszym Mieście i jego regionie.
Pomijając bogatą wcześniejszą jej działalność, a wskazując na najistotniejsze dokonania w okresie dwudziestopięciolecia, należy wymienić współtworzenie struktur Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierowała Zakładem Nauczania Przedmiotów Artystycznych, a następnie Katedrą Edukacji Artystycznej, której kierownictwo po niej kontynuował prof. Bogdan Boguszewski (jedna z trzech podmiotów powstania Akademii Sztuki), Podejmowała wraz z prof. Jerzym Chmielewskim - Rektorem US próby przekształcenia Katedry w Wydział Sztuki, którego jednakże z przyczyn obiektywnych nie udało się utworzyć. Stąd wobec powyższej niemożliwości podjęła inicjatywę wraz z prof. Jerzym Materne - pedagogiem US, utworzenia niepublicznej Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dzięki pomocy kadrowej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) oraz kolegów profesorów artystów plastyków z Politechniki Szczecińskiej udało się opracować wniosek, na podstawie którego Ministerstwo Edukacji Narodowej w sierpniu 1995 r. zatwierdziło utworzenie pierwszej wyższej uczelni plastycznej na Pomorzu Zachodnim. Założyciele od początku przewidywali, iż WSSU stanie się zalążkiem do utworzenia uczelni państwowej. Powierzali Profesor stanowisko rektora przez wszystkie kadencje działalności Uczelni.

Doprowadzając rozwój WSSU do dwóch kierunków magisterskich - grafika i architektura wnętrz oraz współpracy w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Sokrates -Erasmus z uczelniami w Niemczech Hiszpanii i Portugalii, Profesor zainicjowała z prof. Ryszardem Handke, prorektorem Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu utworzenie wspólnej Państwowej Akademii Muzyki i Sztuk Plastycznych. Inicjatywę powyższą zgłosiła w Zespole Opracowywania Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego kierowanego przez prorektora Politechniki Szczecińskiej, prof. Ryszarda Getke. Zespół przyjął inicjatywę i wpisał do opracowywanej Strategii, którą Rada Miasta Szczecina zatwierdziła w 2004 r. Na podstawie otrzymanego dokumentu o zatwierdzeniu Strategii przez Radę Miasta, rozpoczęła w 2005 r. żmudne starania o dotację ze środków unijnych na generalny remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kolumba 61 - siedziby WSSU (bezpłatne użytkowania na 30 lat od Miasta), jako przygotowywanego obiektu dla mającej powstać państwowej uczelni muzyczno - plastycznej. Z ogromną determinacją po uzyskaniu środków unijnych, a także od Miasta oraz własnych środków Uczelni, zakończyła remont obiektu w styczniu 2008 r., powiększając jego wartość o ok. 7 milionów zł. W 2010 roku Miasto przekazało obiekt na własność Akademii Sztuki. Po zakończeniu remontu sprawą mającej powstać Uczelni zainteresował się ówczesny Przewodniczący Rady Miasta dr Bazyli Baran. Jako wcześniejszy współpracownik z Uniwersytetu Szczecińskiego spotkał się z prof. Marią Radomską-Tomczuk w nowo wyremontowanym obiekcie. Na podstawie zasięgniętych informacji w niedługim czasie zorganizował Konferencję z udziałem przedstawicieli Środowisk Szczecina, zaproszonego Rektora i Senatu Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wkrótce powołał Zespół przedstawicieli z różnych środowisk Szczecina oraz urzędujących władz i posłów na Sejm RP, który po roku został przekształcony w Zespół Organizacyjny. Uczestnicząc w Zespołach Profesor włożyła w powyższe działania ogromny wkład pracy.

W zespołach wypracowano strategię powołania nowej uczelni, która powstanie pod nazwą Akademia Sztuki z trzech podmiotów: Szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego jako inna od wszystkich uczelni w Polsce, działająca na zasadach integracji sztuk.

Ze względu na to, że zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z 2005 r. uczelnia niepubliczna nie może wejść w skład Akademii, prof. Maria Radomska - Tomczuk - Rektor WSSU złożyła 17 września 2008 Oświadczenie do Wojewody Szczecińskiego o likwidacji działalności WSSU z chwilą podjęcia Uchwały przez Parlament RP o Powołaniu Akademii Sztuki w Szczecinie. Dla wsparcia działań naszych Posłów w Sejmowych Komisjach przekazała Uchwałę Senatu WSSU o wygaszeniu 15-letniej działalności Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej na rzecz powstania Akademii Sztuki w Szczecinie po decyzjach Parlamentu RP. Przez 2 miesiące letnie 2010 r. opracowała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obszerne wnioski dla Akademii Sztuki o powołanie dwóch kierunków w celu powołania Wydziału Sztuk Wizualnych AS - grafika l i II stopnia i architektura wnętrz studia I stopnia, które po akceptacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej zatwierdziła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powyższe kierunki studiów prowadziła WSSU). 04 października 2010 r. na mocy Porozumienia pomiędzy Akademią Sztuki w Szczecinie, Założycielem Szkoły Fundacją Edukacji Artystycznej i Promocji Sztuki w Szczecinie i Wyższą Szkołą Sztuki Użytkowej w Szczecinie wraz z Prezesem Fundacji prof. Andrzejem Tomczakiem przekazała studentów z obydwu kierunków pobierających dotychczas naukę w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej na te same kierunki powstałe w Akademii Sztuki. Na mocy porozumienia z pracownikami WSSU rozwiązała umowy, by mogli być zatrudnieni w Akademii Sztuki. Należy zdecydowanie stwierdzić, że bez powyższych działań prof. Marii Radomskiej-Tomczuk nie powstałaby Akademia Sztuki w Szczecinie.

Na pierwszej inauguracji roku akademickiego AS z udziałem Premiera RP, Prof. Maria Radomska-Tomczuk została przedstawiona przez JM Rektora Ryszarda Handke jako inicjatorka Akademii Sztuki w Szczecinie.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/03 14:37:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/03 14:37:15 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/03 14:35:24 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)