Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Antoni Grodzki

Data przyznania: 2007/03/12
Kadencja: V
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Zarząd Oddziału w Szczecinie

mgr inż. Antoni Grodzki - przeżył koszmar II wojny światowej, terror okupacji sowieckiej i niemieckiej, a w okresie powojennym represje Urzędu Bezpieczeństwa wymierzone w rodzinę za udział w ruchu oporu. Przez cały okres obu okupacji 1939-1945 pozbawiony był możliwości nauki ze względu na brak polskiej szkoły oraz istniejące ciągłe niebezpieczeństwo zsyłki na Sybir przez Sowietów i zagrożenie wywózki przez Niemców w ramach pacyfikacji terenów objętych działaniami partyzantki w powiecie łomżyńskim woj. podlaskiego. Naukę rozpoczął po 6 letniej przerwie w 1945 r. jako wtórny analfabeta w wieku 15 lat. Ponowna roczna przerwa w edukacji nastąpiła w 1947 r. w wyniku aresztowania ojca przez UB. Brak warunków materialnych spowodował konieczność podjęcia pracy by zdobyć środki na naukę. Pracując nadrabiał jednocześnie opóźnienia w nauce w drodze samokształcenia. Nauka w Gimnazjum, Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Akademii Rolniczej w Poznaniu – Wydział Technologii Żywności, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w połączeniu ciągłą pracą zawodową do robotnika wykwalifikowanego, mistrza, kierownika produkcji, dyrektora ds. produkcyjno-technicznych w Województwie Przedsiębiorstwa Przemysłu mięsnego, z-cy prezesa „Społem” WSS do prezesa „Społem Spółdzielni Produkcji Spożywczej” w Szczecinie- umożliwiła zdobycie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięte kwalifikacje w czasie długoletniego stażu pracy pozwoliły mu twórczo je wykorzystać w pracy zawodowej, np. opracowanie technologii nowych deficytowych asortymentów żywnościowych, następnie pod osobistym nadzorem uruchomienie produkcji między innymi w WPPMs w Szczecinie w latach 70-tych i 80-tych. Uruchomiona dodatkowa produkcja umożliwiała poprawę sytuacji na rynku poprzez znacznie zwiększoną podaż towarów oraz wzbogacenie asortymentowe oferty handlowej.

Antoni Grodzki pracuje aktywnie w Stowarzyszeniu jako I-szy Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Szczecinie. Poza praca zawodową i społeczną w NOT-cie pełnił funkcję nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gospodarczych w Szczecinie. Będąc nauczycielem i wychowawcą klas maturalnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Szczecinie, przyczynił się do nawiązania ścisłej współpracy szkolnego koła NOT z przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi w celu maksymalnego przybliżenia wiedzy o ich specyfice pracy, jako potencjalnym miejscu przyszłego zatrudnienia. Był pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowych olimpiad-konkursów z wiedzy teoretycznej i praktycznej absolwentów i młodzieży uczącej się szkół zawodowych. Konkursy te przeprowadzano na przemian w Polsce w Szczecinie i Niemczech- Rostock.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/04/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2018/03/15 12:12:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2018/03/15 12:12:59 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/27 13:31:27 nowa pozycja