Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Antoni Grodzki

Data przyznania: 2007/03/12
Kadencja: V
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Zarząd Oddziału w Szczecinie

mgr inż. Antoni Grodzki - przeżył koszmar II wojny światowej, terror okupacji sowieckiej i niemieckiej, a w okresie powojennym represje Urzędu Bezpieczeństwa wymierzone w rodzinę za udział w ruchu oporu. Przez cały okres obu okupacji 1939-1945 pozbawiony był możliwości nauki ze względu na brak polskiej szkoły oraz istniejące ciągłe niebezpieczeństwo zsyłki na Sybir przez Sowietów i zagrożenie wywózki przez Niemców w ramach pacyfikacji terenów objętych działaniami partyzantki w powiecie łomżyńskim woj. podlaskiego. Naukę rozpoczął po 6 letniej przerwie w 1945 r. jako wtórny analfabeta w wieku 15 lat. Ponowna roczna przerwa w edukacji nastąpiła w 1947 r. w wyniku aresztowania ojca przez UB. Brak warunków materialnych spowodował konieczność podjęcia pracy by zdobyć środki na naukę. Pracując nadrabiał jednocześnie opóźnienia w nauce w drodze samokształcenia. Nauka w Gimnazjum, Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Akademii Rolniczej w Poznaniu – Wydział Technologii Żywności, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w połączeniu ciągłą pracą zawodową do robotnika wykwalifikowanego, mistrza, kierownika produkcji, dyrektora ds. produkcyjno-technicznych w Województwie Przedsiębiorstwa Przemysłu mięsnego, z-cy prezesa „Społem” WSS do prezesa „Społem Spółdzielni Produkcji Spożywczej” w Szczecinie- umożliwiła zdobycie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięte kwalifikacje w czasie długoletniego stażu pracy pozwoliły mu twórczo je wykorzystać w pracy zawodowej, np. opracowanie technologii nowych deficytowych asortymentów żywnościowych, następnie pod osobistym nadzorem uruchomienie produkcji między innymi w WPPMs w Szczecinie w latach 70-tych i 80-tych. Uruchomiona dodatkowa produkcja umożliwiała poprawę sytuacji na rynku poprzez znacznie zwiększoną podaż towarów oraz wzbogacenie asortymentowe oferty handlowej.

Antoni Grodzki pracuje aktywnie w Stowarzyszeniu jako I-szy Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Szczecinie. Poza praca zawodową i społeczną w NOT-cie pełnił funkcję nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gospodarczych w Szczecinie. Będąc nauczycielem i wychowawcą klas maturalnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Szczecinie, przyczynił się do nawiązania ścisłej współpracy szkolnego koła NOT z przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi w celu maksymalnego przybliżenia wiedzy o ich specyfice pracy, jako potencjalnym miejscu przyszłego zatrudnienia. Był pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowych olimpiad-konkursów z wiedzy teoretycznej i praktycznej absolwentów i młodzieży uczącej się szkół zawodowych. Konkursy te przeprowadzano na przemian w Polsce w Szczecinie i Niemczech- Rostock.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/04/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2018/03/15 12:12:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2018/03/15 12:12:59 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/04/27 13:31:27 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)