Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. Bronisław Ziemianin

Data przyznania: 2016/05/10
Kadencja: VII
Wnioskodawca: grupa radnych (Bazyli Baran, Jan Posłuszny, Joanna Bródka, Maria Magdalena Herczyńska, Grażyna Zielińska)

Bronisław Ziemianin profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Urodził się w Głogowie Małopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 1977r. uzyskał tam stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego. W 2000 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Podczas sierpniowego strajku 1980 roku Profesor był ekspertem Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej.

W tym samym 1980 roku Rada Państwa powołała Profesora na członka zespołu do opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych. Profesor był członkiem komisji związkowo-rządowej, która opracowała opinię prawną w sprawie możliwości tworzenia niezależnych związków zawodowych.

Profesor jest współautorem (obok profesora L. Bara) projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie przedsiębiorstwa państwowego. Brał udział w pracach komisji sejmowej, która nadała ostateczny kształt obu tym projektom ustaw. Uchwalone one zostały w 1981 roku i miały istotne znaczenie w przemianach ustrojowych kraju.

Profesor uczestniczył w ramach działalności sieci kilkunastu największych przedsiębiorstw w Polsce w przygotowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym.

Opracował wiele opinii prawnych na użytek organów państwa, organów samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych.

W 1986 roku Przewodniczący Rady Państwa powołał Profesora na członka Rady Programowej Centrum Studiów Samorządowych.
W latach 1981 -1989 pełnił funkcję stałego eksperta Sejmowej Komisji ds. Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw Państwowych.
Od 1994 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego "Państwa i Prawa".
W latach 1994 - 2005 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1984 -1989 był stałym współpracownikiem tygodnika "Życie Gospodarcze" - komentując nowe akty prawne w zakresie działalności gospodarczej i samorządowej.

Profesor będąc pracownikiem naukowym pełnił wiele znaczących funkcji w naszym regionie (wymienię tylko część z nich). W latach 1973 -1992 pełnił kolejno funkcje: sekretarza, wiceprezesa i prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie. Od 1990 roku przewodniczy Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa DROBEX. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pomorskiego SPBO, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SPBO1 i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku PKO. Był także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa Dolna Odra (trzy kadencje).

Za swoją aktywność był uhonorowany Gryfem Pomorskim, Honorową Odznaką za szczególne zasługi dla miasta Gorzowa, a także Honorową odznaką Zasłużony dla FSO w Warszawie i medalem Huty Warszawa.

Profesor B. Ziemianin jest przede wszystkim nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym US i WSAP. W latach 1981 - 1995 był zastępcą kierownika Studium Administracyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. To głównie na bazie tej jednostki administracyjnej tworzono Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1986 - 2010 kierował Katedrą Prawa Cywilnego i Handlowego na nowo utworzonym wydziale. W latach 1990 -1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W tym czasie przygotował całą procedurę do uzyskania prawa doktoryzowania przez wydział, zapewnił wydziałowi bardzo dobrą bazę lokalową, stworzył warunki do kształcenia młodej kadry, a dzięki licznym kontaktom ze światem naukowym prawników pozyskał do stałej pracy na wydziale znaczących naukowców z innych ośrodków. Dzięki jego aktywności Wydział Prawa US przestał być "wydziałem na kółkach", bo początkowo tak go określano w innych ośrodkach akademickich kraju (ponieważ znaczna część pracowników naukowych dojeżdżała do pracy na wydziale z innych ośrodków w kraju).

W środowisku Profesor Ziemianin jest uznawany za twórcę tego wydziału i wychowawcą kilku pokoleń szczecińskich prawników. Opublikował ponad 220 prac naukowych. Opracował 18 recenzji w przewodach doktorskich, 6 recenzji przewodów habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i 1 laudację o nadanie tytułu honoris cause. Jest także Profesorem w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, uczelni którą współtworzył i jest jej głównym filarem, uczelni która od 20 lat kształci kadry administracji rządowej i samorządowej. Chyba nie ma urzędu gminy ani urzędu powiatu w naszym regionie, w którym nie pracują absolwenci tej uczelni.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/30 12:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/30 12:41:42 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/29 14:40:29 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/27 10:05:38 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/27 09:30:08 nowa pozycja