Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. Bronisław Ziemianin

Data przyznania: 2016/05/10
Kadencja: VII
Wnioskodawca: grupa radnych (Bazyli Baran, Jan Posłuszny, Joanna Bródka, Maria Magdalena Herczyńska, Grażyna Zielińska)

Bronisław Ziemianin profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Urodził się w Głogowie Małopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 1977r. uzyskał tam stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego. W 2000 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Podczas sierpniowego strajku 1980 roku Profesor był ekspertem Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej.

W tym samym 1980 roku Rada Państwa powołała Profesora na członka zespołu do opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych. Profesor był członkiem komisji związkowo-rządowej, która opracowała opinię prawną w sprawie możliwości tworzenia niezależnych związków zawodowych.

Profesor jest współautorem (obok profesora L. Bara) projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie przedsiębiorstwa państwowego. Brał udział w pracach komisji sejmowej, która nadała ostateczny kształt obu tym projektom ustaw. Uchwalone one zostały w 1981 roku i miały istotne znaczenie w przemianach ustrojowych kraju.

Profesor uczestniczył w ramach działalności sieci kilkunastu największych przedsiębiorstw w Polsce w przygotowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym.

Opracował wiele opinii prawnych na użytek organów państwa, organów samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych.

W 1986 roku Przewodniczący Rady Państwa powołał Profesora na członka Rady Programowej Centrum Studiów Samorządowych.
W latach 1981 -1989 pełnił funkcję stałego eksperta Sejmowej Komisji ds. Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw Państwowych.
Od 1994 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego "Państwa i Prawa".
W latach 1994 - 2005 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1984 -1989 był stałym współpracownikiem tygodnika "Życie Gospodarcze" - komentując nowe akty prawne w zakresie działalności gospodarczej i samorządowej.

Profesor będąc pracownikiem naukowym pełnił wiele znaczących funkcji w naszym regionie (wymienię tylko część z nich). W latach 1973 -1992 pełnił kolejno funkcje: sekretarza, wiceprezesa i prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie. Od 1990 roku przewodniczy Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa DROBEX. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pomorskiego SPBO, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SPBO1 i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku PKO. Był także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa Dolna Odra (trzy kadencje).

Za swoją aktywność był uhonorowany Gryfem Pomorskim, Honorową Odznaką za szczególne zasługi dla miasta Gorzowa, a także Honorową odznaką Zasłużony dla FSO w Warszawie i medalem Huty Warszawa.

Profesor B. Ziemianin jest przede wszystkim nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym US i WSAP. W latach 1981 - 1995 był zastępcą kierownika Studium Administracyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. To głównie na bazie tej jednostki administracyjnej tworzono Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1986 - 2010 kierował Katedrą Prawa Cywilnego i Handlowego na nowo utworzonym wydziale. W latach 1990 -1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W tym czasie przygotował całą procedurę do uzyskania prawa doktoryzowania przez wydział, zapewnił wydziałowi bardzo dobrą bazę lokalową, stworzył warunki do kształcenia młodej kadry, a dzięki licznym kontaktom ze światem naukowym prawników pozyskał do stałej pracy na wydziale znaczących naukowców z innych ośrodków. Dzięki jego aktywności Wydział Prawa US przestał być "wydziałem na kółkach", bo początkowo tak go określano w innych ośrodkach akademickich kraju (ponieważ znaczna część pracowników naukowych dojeżdżała do pracy na wydziale z innych ośrodków w kraju).

W środowisku Profesor Ziemianin jest uznawany za twórcę tego wydziału i wychowawcą kilku pokoleń szczecińskich prawników. Opublikował ponad 220 prac naukowych. Opracował 18 recenzji w przewodach doktorskich, 6 recenzji przewodów habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora i 1 laudację o nadanie tytułu honoris cause. Jest także Profesorem w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, uczelni którą współtworzył i jest jej głównym filarem, uczelni która od 20 lat kształci kadry administracji rządowej i samorządowej. Chyba nie ma urzędu gminy ani urzędu powiatu w naszym regionie, w którym nie pracują absolwenci tej uczelni.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/27, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/30 12:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/30 12:41:42 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/29 14:40:29 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/27 10:05:38 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2016/06/27 09:30:08 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)