Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Paweł Bartnik

Data przyznania: 2012/10/08
Kadencja: VI
Wnioskodawca: Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Bartnik - ur. 22 lutego 1959 w Poznaniu, absolwent historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1980). W latach 1982-1989 nauczyciel historii, 1990-1994 wicekurator oświaty, 1994-1998 wiceprezydent Szczecina, 1999-2002 zachodniopomorski kurator oświaty, Dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Radny Miasta Szczecina. Przez dwie kadencje przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Szczecinie. Autor licznych artykułów poświęconych historii współczesnej Pomorza Zachodniego, oświacie, sportowi i ruchowi studenckiemu. Współredaktor wraz z prof. Kazimierzem Kozłowskim „Pomorze Zachodnie w tysiącleciu" Szczecin 2000, redaktor „Lekkoatletyka na Pomorzu Szczecińskim 1945-2002" Szczecin 2002 i autor „Nie tylko o szczecińskiej oświacie" Szczecin 2002.Członek redakcji Kroniki Szczecina. Był inicjatorem powstania w naszym mieście pierwszej dwujęzycznej szkoły polsko - niemieckiego Liceum Ogólnokształcącego nr IX. Był współorganizatorem nowego systemu kształcenia zawodowego na początku lat 90-tych. Z jego inicjatywy utworzono dwa działające od wielu lat w Szczecinie pisma oświatowe: „Dialogi" i „Refleksje". Był inicjatorem utworzenia na deptaku Bogusława Małej Sceny Teatru Współczesnego. Podejmował decyzje w sprawie przekazania Teatrowi Kana obecnej siedziby przy ulicy Pawła VI. Współinicjował wypracowanie nowej formuły Festiwalu Małych Form Teatralnych - Kontrapunkt.

Za czasów pełnienia funkcji Wiceprezydenta Paweł Bartnik odpowiadał również za funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w naszym mieście i opieki społecznej. To za jego czasów uruchomiono w Szczecinie jako pierwszym mieście w Polsce praktyki lekarza rodzinnego. Utworzono również jedyne jak dotąd dzienne placówki opiekuńcze dla osób starszych.

Jest znanym inicjatorem wydarzeń sportowych w naszym mieście. Dziś pełni funkcję członka zarządy PZLA. Zorganizował w Szczecinie Mistrzostwa Polski Seniorów LA i największy w historii polskiej atletyki miting - Pedros Cup. Od 7 lat z jego inicjatywy na ulicy miasta odbywa się nocny miting skoku o tyczce. Za ten rodzaj działalności został nagrodzony w 2012 roku przez Polska Korporacje Menagerów Sportu tytułem Menagera Sportu w Polsce 2012 roku. Obecnie jako pracownik Euroregionu Pomerania jest inicjatorem bardzo wielu polsko-niemieckich projektów, kulturalnych, edukacyjnych, które mają miejsce w naszym mieście.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/02, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/02 14:37:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/02 14:37:35 nowa pozycja