Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk

Data przyznania: 2012/07/30
Kadencja: VI
Wnioskodawca: grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Bazyli Baran, Jerzy Sieńko, Marcin Paluch, Arkadiusz Marchewka, Łukasz Tyszler)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk - ur. 19.02.1943 r. w Warszawie. Na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. Doktorat także uzyskał w Warszawie na Wojskowej Akademii Technicznej (w 1976). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o ziemi, w zakresie geografii, geomorfologii i teledetekcji nadała mu Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (w 1995). a tytuł naukowy profesora nauk o ziemi nadany mu został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12 stycznia 2012 r.

Badania naukowe profesora K. Furmańczyka koncentrują się wokół morskiej strefy brzegowej, a ich efekty mierzone są nie tylko poziomem naukowym, ale także ich zastosowaniem w praktyce. Pod jego kierunkiem przygotowano specjalny przetwornik obrazu pozwalający na automatyzację procesu teledetekcyjnego głębokości w strefie przybrzeżnej morza i opracowywanie cyfrowych map zmian objętości osadów. Jest autorem pierwszego polskiego Cyfrowego Systemu Przetwarzania Zdjęć Lotniczych i Satelitarnych. Pod jego kierunkiem wykonano spektroalbedomierz - urządzenie bardzo przydatne w badaniach morza. Stosowano je między innymi w badaniach prowadzonych pod kierunkiem profesora na akwenach Morza Czarnego, Śródziemnego, Bałtyku i Północnego Atlantyku. Także pod jego kierunkiem zbudowano kamerę fotograficzną do wielospektralnych zdjęć lotniczych, którą wykorzystano w kompleksowych badaniach obszarów polarnych na Antarktydzie. Ogromnym osiągnięciem naukowym było sparametryzowanie wielkoskalowych układów cyrkulacyjnych i związanych z nimi podwodnych form nazwanych „bramami" - to obszary wymiany mas i energii pomiędzy strefą brzegową a otwartymi akwenami morskimi (odkrycia dokonano na terenie Zatoki Pomorskiej). Ma duże osiągnięcia w zakresie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Uczestniczy w międzynarodowych projektach nad oceną zintegrowanego zarządzania erozją brzegów, waluacją brzegów, społeczno-ekonomicznymi skutkami erozji brzegów, prognozowania skutków powodzi sztormowych - co w konsekwencji umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa ludzi żyjących na terenach zagrożonych powodzią sztormową. Pod jego kierunkiem opracowano System Wczesnego Ostrzegania - wysoko oceniony i stosowany dla ochrony brzegów przez Urząd Morski i administrację nadmorskich gmin.

Największym osiągnięciem organizacyjnym i naukowym było zorganizowanie 11-th International Coastal Sympozjum (ICS 2011), które odbyło się w 2011 r. w Szczecinie. Było to największe wydarzenie naukowe w historii w tej dziedzinie w Polsce, po raz pierwszy zorganizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wzięło w nim udział ponad 500 uczestników z całego świata, najwybitniejszych światowych specjalistów badań brzegów morskich.

Dzięki zasługom prof. Kazimierza Furmańczyka studenci szczecińskiej geografii mają ułatwiony dostęp do udziału w programach badawczych liczących się ośrodków całego świata. To dzięki niemu świat przyjeżdża do Szczecina, a nasze miasto postrzegane jest jako najsilniejszy w świecie ośrodek geografii morza.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/02, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/02 14:33:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/02 14:33:34 nowa pozycja