Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk

Data przyznania: 2012/07/30
Kadencja: VI
Wnioskodawca: grupa radnych Rady Miasta Szczecin (Bazyli Baran, Jerzy Sieńko, Marcin Paluch, Arkadiusz Marchewka, Łukasz Tyszler)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk - ur. 19.02.1943 r. w Warszawie. Na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. Doktorat także uzyskał w Warszawie na Wojskowej Akademii Technicznej (w 1976). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o ziemi, w zakresie geografii, geomorfologii i teledetekcji nadała mu Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (w 1995). a tytuł naukowy profesora nauk o ziemi nadany mu został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12 stycznia 2012 r.

Badania naukowe profesora K. Furmańczyka koncentrują się wokół morskiej strefy brzegowej, a ich efekty mierzone są nie tylko poziomem naukowym, ale także ich zastosowaniem w praktyce. Pod jego kierunkiem przygotowano specjalny przetwornik obrazu pozwalający na automatyzację procesu teledetekcyjnego głębokości w strefie przybrzeżnej morza i opracowywanie cyfrowych map zmian objętości osadów. Jest autorem pierwszego polskiego Cyfrowego Systemu Przetwarzania Zdjęć Lotniczych i Satelitarnych. Pod jego kierunkiem wykonano spektroalbedomierz - urządzenie bardzo przydatne w badaniach morza. Stosowano je między innymi w badaniach prowadzonych pod kierunkiem profesora na akwenach Morza Czarnego, Śródziemnego, Bałtyku i Północnego Atlantyku. Także pod jego kierunkiem zbudowano kamerę fotograficzną do wielospektralnych zdjęć lotniczych, którą wykorzystano w kompleksowych badaniach obszarów polarnych na Antarktydzie. Ogromnym osiągnięciem naukowym było sparametryzowanie wielkoskalowych układów cyrkulacyjnych i związanych z nimi podwodnych form nazwanych „bramami" - to obszary wymiany mas i energii pomiędzy strefą brzegową a otwartymi akwenami morskimi (odkrycia dokonano na terenie Zatoki Pomorskiej). Ma duże osiągnięcia w zakresie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Uczestniczy w międzynarodowych projektach nad oceną zintegrowanego zarządzania erozją brzegów, waluacją brzegów, społeczno-ekonomicznymi skutkami erozji brzegów, prognozowania skutków powodzi sztormowych - co w konsekwencji umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa ludzi żyjących na terenach zagrożonych powodzią sztormową. Pod jego kierunkiem opracowano System Wczesnego Ostrzegania - wysoko oceniony i stosowany dla ochrony brzegów przez Urząd Morski i administrację nadmorskich gmin.

Największym osiągnięciem organizacyjnym i naukowym było zorganizowanie 11-th International Coastal Sympozjum (ICS 2011), które odbyło się w 2011 r. w Szczecinie. Było to największe wydarzenie naukowe w historii w tej dziedzinie w Polsce, po raz pierwszy zorganizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wzięło w nim udział ponad 500 uczestników z całego świata, najwybitniejszych światowych specjalistów badań brzegów morskich.

Dzięki zasługom prof. Kazimierza Furmańczyka studenci szczecińskiej geografii mają ułatwiony dostęp do udziału w programach badawczych liczących się ośrodków całego świata. To dzięki niemu świat przyjeżdża do Szczecina, a nasze miasto postrzegane jest jako najsilniejszy w świecie ośrodek geografii morza.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2016/06/02, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/06/02 14:33:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/06/02 14:33:34 nowa pozycja

Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLI/1142/22 w sprawie zasad przyznawania Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina

Wniosek o przyznanie medalu (.doc, 12,1 KB)