Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zasłużeni obywatele

Ks. prałat Jan Marcin Mazur

Data przyznania: 2018/06/18
Kadencja: VII
Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów

Ks. prałat Jan Marcin Mazur pochodzi z Zamojszczyzny. W 1971 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne u Paradyżu i przyjął świecenia kapłańskie. W 1977 r. ks. Jan M Mazur ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie studiował do 1982 r. teologie moralną na Katolickim Uniwersytecie w Louvain (Belgia) uzyskując stopień naukowy doktora nauk teologicznych. W l 982 r. wrócił do Szczecina, gdzie został proboszczem parafii Chrystusa Króla na Skolwinie, a niebawem także duszpasterzem inteligencji i środowisk twórczych diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pełnił te obowiązki dopóty, dopóki pozwalało zdrowie.

Po 13 XII 1981 uczestnik uroczystości nadania tytułu doktora h.c. prof. Jackowi Woźniakowskiemu w Belgii, uczestnik spotkania z Romanem Glazerem -- przedwojennym ambasadorem w Królestwie Belgii i środowiskiem opozycji PSL w Belgii, po powrocie do kraju pośrednik w pozyskiwaniu pomocy w Belgii, Francji dla punktu pomocy charytatywnej przy parafii św. Krzyża (późniejszego Biskupiego Komitetu Charytatywnego). Kolporter wydawnictw niezależnych (np. "Kultury Paryskiej") w środowisku prowadzonego przez siebie Duszpasterstwa Akademickiego, prelegent w spotkaniach duszpasterskich z robotnikami (organizowanych przez Janinę Trojanowską) w parafii św. Stanisława Kostki. Od 1982 współpracownik Szczecińskiego Klubu Katolików, współorganizator i gospodarz wykładów Andrzeja Kijowskiego. Stanisława Stommy, Stanisławy Grabskiej i od 1986 kapelan SKK. Do 1989 organizator kółek samokształceniowych dla studentów z uczestnictwem działaczy opozycji i aktorów (np. Mirosławem Gruszczyńskim, Bolesław a Fafińską, Jolantą Kozak czytającymi klasyków), współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej (w tym tych słynnych, np. z 1985), Do 1989 gospodarz wielu spotkań, w tym Joanny i Jana Kulmów z Marianem Jurczykiem. Stanisławem Wądołowskim, Andrzejem Milczanowskim. 1982-1989 poddawany licznym naciskom i ostrzeżeniom przez SB.

Przez ponad dwadzieścia lat ks. Jan Marcin Mazur był profesorem Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, gdzie wykładał teologię moralną. Na Pomorskiej Akademii Medycznej (dziś PUM) wykładał etykę i pracował w Komisji Bioetycznej. Blisko współpracował z Duszpasterstwem Akademickim, zwłaszcza w czasie stanu wojennego, latami prowadził katechezy dla maturzystów i studentów. Pracował w Prezydenckiej Radzie Kultury w Szczecinie, włączał się w inicjatywy upamiętniające książąt z dynastii Gryfitów oraz szczecińskich i zachodniopomorskich męczenników, m.in. bł. ks. Carla Lamperta, o. Carla Lorenza i ks. Herberta Simoleita.

Publikował w wydawnictwach archiwistów, uczestniczył w spotkaniach i konferencjach historyków i archiwistów, zainicjował listopadowe Msze św. za artystów oraz lutowe spotkania w dniu ich patrona, błog. Fra Angelico. Włączał się w przedsięwzięcia ekumeniczne. Jest honorowym kanonikiem kapituły katedralnej.

Jest autorem esejów o swoich nauczycielach i mistrzach, sanktuariach, cmentarzach, teatrze, kulturze ludowej. etycznym wymiarze stosunku człowieka do przyrody, języku kazań, relacjach państwo - Kościół, stosunku lekarza do pacjenta, o moralności. Kościele na Pomorzu Zachodnim, dziejach katedry kamieńskiej i o Pomorzu.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/09/04, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2019/09/04 14:53:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2019/09/04 14:53:53 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/04 14:53:30 nowa pozycja