Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tytule uchwały NrCCCXXII.585.2015 z dnia 8.12.2015 r. w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie WPF Miasta Szczecin na 2016 r. i lata

UCHWAŁA NR CCCXXXVI.647.2015

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tytule uchwały NrCCCXXII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

§ 1. W uchwale Nr CCCXXII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIO-NALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„UCHWAŁA NRCCCXXIII.585.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wydał opinię pozytywną o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne.

Przy redagowaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały do jej tytułu wkradła się oczywista omyłka pisarska dotycząca numeru uchwały, ponieważ w tytule uchwały podano „NR CCCXXII.585.2015" zamiast „NR CCCXXIII.585.2015".

W tym stanie rzeczy należało postąpić jaki w sentencji, tj. podjąć uchwałę Składu o sprostowaniu błędu.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
 

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/12/29, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/21 12:11:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/21 12:11:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/12/29 11:12:17 nowa pozycja