Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. braku zastosowania się do zaleceń pokontrolnych przeprowadzonego autydu w sprawie parkingu przy ul. Hożej

Numer: 4608
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2022/11/21

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie w zakresie gospodarowania mieniem przedstawiono uwagi i zalecenia pokontrolne m.in w zakresie zagospodarowania nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Hożej 3, działka nr 2/6, obręb 3088. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nieruchomość nie jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została oddana jednostce w trwały zarząd.

Proszę o informację jakie dalsze działania w tym zakresie podjęła kontrolowana jednostka oraz czy złożyła zastrzeżenia w sprawie oceny, uwag lub wniosków zawartych w wystąpieniu. Dodatkowo zwracam się o przekazanie na jaki okres został ustanowiony trwały zarząd dla jednostki?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu. Właściwy organ może wydać decyzję o wygaśnięcie w razie stwierdzenia, że nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu oraz stwierdzenia, że nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji, o której mowa wart. 45 ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej.

Przesłanki te występują w przypadku nieruchomości przy ul. Hożej. Już od kilku lat nieruchomość przy budynku Hoża 1 nie jest wykorzystywana na cele oświatowe, związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych. Grunt spełnia obecnie funkcję parkingu dla mieszkańców budynku.

Z związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planów XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie w sprawie zagospodarowania terenu na cele oświatowe zasadne jest wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz dalsze zagospodarowanie terenu na parking osiedlowy. Brak takiej decyzji może skutkować skargą na bezczynność organu lub wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu na podstawie art. 46a o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym proszę o informację czy Pan Prezydent zamierza skorzystać z ustawowych uprawnień w zakresie możliwości wygaszenia trwałego zarządu?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/11/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/11/21 13:56:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/11/21 13:56:31 nowa pozycja