Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023

Dot. braku odpowiedzi na pytania zadania w interpelacja dot. odmowy montażu szlabanów na terenie parkingu dla samochodów osobowych należącego do STBS przy ul. Golisza

Numer: 5002
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2023/05/12

Szanowny Panie Prezydencie,

przedstawione informacje niestety nie stanowią odpowiedzi na zadane przeze mnie w interpelacji nr 4975 pytania, albowiem nie dotyczyły one prośby o wyjaśnienie co jest przychodem TBS (czynsz) i na co jest on przeznaczany oraz wskazania jakie opłaty można pobierać od najemców poza czynszem. Pytania zawarte w interpelacji dotyczyły konkretnie wskazania w jaki sposób ustalany jest czynsz w tym konkretnym budynku tj. położonym w Szczecinie przy ul. Golisza.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. Zgodnie z ust. 2 czynsz, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać 4 lub 5 % wartości odtworzeniowej lokalu. Stąd też, aby móc zastosować ograniczenie czynszu, TBS winien w pierwszej kolejności ustalić czynsz stosownie do realnych kosztów, a dopiero po jego ustaleniu może uznać, że przekracza on maksymalne limity i zastosować wobec najemców ustawowe ograniczenie.

W związku z powyższym raz jeszcze ponawiam pytania, przedstawiając je precyzyjniej:
1. Jakie konkretnie koszty rodzajowe są obecnie wliczane do ustalania stawki czynszu za 1m2 w ww. budynku przy ul. Golisza?
2. Czy w skład tych kosztów wchodzą koszty związane z parkingiem i jego utrzymaniem; terenem wokół budynku, w tym jego sprzątaniem, placami zabaw itp.
3. Jeżeli w skład tych kosztów wchodzą także koszty o których mowa w pkt 2, to dlaczego nie można dodatkowo zaliczyć kosztów montażu infrastruktury ograniczającej wjazd na teren nieruchomości (kwalifikując ją jako koszt utrzymania i eksploatacji budynku)?
4. Czy czynsz w ww. budynku, ustalany zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (stosownie do realnych kosztów eksploatacji i utrzymania) przekracza w tym przypadku limit, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i wobec tego w tym budynku TBS stosuje wobec najemców czynsz „maksymalny” tj. 4 % wartości odtworzeniowej lokalu?
5. Jeżeli wobec najemców jest stosowane ograniczenie czynszu do 4 % wartości odtworzeniowej, to proszę o wskazanie o ile czynsz ustalony stosownie do realnych kosztów eksploatacji i remontu budynku (art. 28 ust. 1) przekracza maksymalną stawką czynszu jaki można w tym przypadku pobierać od najemców (art. 28 ust. 2)?
Dodam, że pytania wskazane w interpelacji nr 4975 na które nie uzyskałem odpowiedzi były wynikiem i reakcją na odpowiedź na moje zapytanie nr 4930, w którym wskazano, że nie ma możliwości wprowadzenia kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem szlabanu (bądź innego ogranicznika wjazdu) do opłat związanych z najmem mieszkań z uwagi na brak możliwości prawnych oraz z uwagi na ograniczenia ustawowe wysokości stawek czynszu.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2023/05/12, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2023/05/12 11:35:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2023/05/12 11:35:30 nowa pozycja