Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2017/09/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

W odpowiedzi na interpelację nr 2068 w sprawie kosztów utrzymania linii autobusowych na prawobrzeżu oraz szacowanych miesięcznych przychodów z biletów informuję, co następuje.
1. Do wyliczenia miesięcznego kosztu utrzymania wymienionych linii autobusowych przyjęto 22 dni robocze, 4 soboty, 4 dni świąteczne oraz stawkę Operatora realizującego przewozy na tych liniach tj. SPA „Dąbie” – 5,73 zł, a dla linii pośpiesznej
B również SPA „Klonowica” – 6,52 zł (obie spółki obsługują tę linię). Przyjęto również stałe rozkłady jazdy, tj. sprzed remontu Mostu Cłowego (23.06.2017 r. trwał remont). Miesięczne koszty:
• Linia nr 54 – 129 732,93 zł;
• Linia nr 64 – 204 449,03 zł;
• Linia nr 71 – 143 444,93 zł;
• Linia nr 65 – 103 054, 16 zł;
• Linia nr 84 – 130 946,20 zł;
• Linia nr 73 – 184 003,59 zł;
• Linia nr 79 – 134 616,15 zł;
• Linia nr 77 – 228 388,86 zł;
• Linia nr 66 – 27 691,60 zł;
• Linia nr 55 – 217 630,56 zł;
• Linia nr 96 – 177 046,46 zł;
• Linia pośpieszna A – 297 683,58 zł;
• Linia pośpieszna B – 371 019,84 zł;
• Linia pospieszna C – 232 429,66 zł;
• Linia pospieszna D – 41 312,38 zł;
• Linia pospieszna E – 52 864,52 zł;
• Linia pospieszna G – 60 319,71 zł;
• Linia nr 93* - 186 419,36 zł;
*Linia 73 jest linią okólną i kursuje tylko w jednym kierunku (w drugim kierunku kursuje linia nr 93).
2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozlicza dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w skali całego układu komunikacyjnego. Brak danych odnośnie dochodów na poszczególnych liniach.
3. Do wyliczenia kosztu kursu przyjętego średnią jego długość oraz stawki Operatorów jak wyżej. Koszt jednego kursu:
• Linia nr 54 – na trasie podstawowej – 50,94 zł, a na trasie wydłużonej
do Zakładów Mięsnych – 60,74 zł
• Linia nr 64 – 74,43 zł;
• Linia nr 71 – 35,58 zł;
• Linia nr 65 – 25,55 zł;
• Linia nr 84 – 57,47 zł;
• Linia nr 73* + 93* - 186,74 zł;
• Linia nr 79 – 70,59 zł;
• Linia nr 96 – 89,79 zł;
• Linia pospieszna A – 72,20 zł;
• Linia pospieszna B – realizowana przez SPAD – 88,18 zł; realizowana przez SPAK – 100,34 zł;
• Linia pospieszna C – 120,04 zł;
• Linia nr 77 – 95,17 zł;
• Linia nr 66 – 57,24 zł;
• Linia nr 55 – 66,70 zł;
• Linia pośpieszna D – 64,69 zł;
• Linia pospieszna E – 75,06 zł;
• Linia pospieszna G – 124,63 zł;
4. Ostatnie kompleksowe badania potoków pasażerskich wykonane na zlecenie ZDiTM miały miejsce w 2011 roku. W 2014 r. podobne badania zostały wykonane na zlecenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Analizując poniższe dane należy pamiętać,
że w okresie prowadzenia badań przez SOM trwała przebudowa ul. Gdańskiej i pętli Basen Górniczy, a więc pasażerowie musieli przesiadać się na Moście Cłowym, co na pewno wpłynęło na wybór sposobu podróżowania, w tym możliwy odpływ pasażerów
do komunikacji indywidualnej. Liczba pasażerów korzystających z wymienionych linii na Prawobrzeżu – według badań SOM (za punkt graniczny dla Prawobrzeża przyjęto Basen Górniczy):
• Linia nr 54 – 3 079;
• Linia nr 64 – 4 790;
• Linia nr 71 – 2 880;
• Linia nr 65 – 4 407;
• Linia nr 84 – 2 217;
• Linia nr 73* - 4 203;
• Linia nr 79 – 2 567;
• Linia nr 77 – 7 410;
• Linia nr 66 – 1 319;
• Linia nr 55 – 3 892;
• Linia 96* - brak danych;
• Linia pośpieszna A – 2 614;
• Linia pospieszna B – 4 504;
• Linia pośpieszna C – 3 102;
• Linia pospieszna D – 1 027;
• Linia pospieszna E – 790;
• Linia pośpieszna G – 536.
Ponadto z linii pospiesznych na długości całej trasy (nie wyłącznie na obszarze Prawobrzeża) korzystało:
• Linia pospieszna A – 5 808;
• Linia pospieszna B – 11 475;
• Linia pospieszna C – 5 166;
• Linia pospieszna D - 1 027;
• Linia pospieszna E – 790;
• Linia pospieszna G – 536.
W okresie wykonywania badań na zlecenie SOM linii 73 nadal była linią okólną oznaczoną jako 73 Z i 73 D.
Linia 96 uruchomiona została 29.08.2015 roku w raz z uruchomieniem SST. Ponadto ZDiTM na bieżąco analizuje liczbę pasażerów na poszczególnych liniach wykorzystując system zaliczania potoków pasażerskich. Dla przykładu w miesiącu maj – czerwiec br. tabor posiadający zaliczarki, był ekspediowany na linie pospieszne. Liczba pasażerów korzystających z linii A, B, C, D, E kształtowała się następującą:
• Linia pośpieszna A – 4 740;
• Linia pospieszna B – 9 731;
• Linia pospieszna C – 4 264;
• Linia pospieszna D – 680;
• Linia pospieszna E – 632.
5. Wyższe dochody ze sprzedaży biletów zasilają budżet Miasta Szczecin. Na podstawie sprzedaży za rok 2015, w przypadku likwidacji taryfy na linie pospieszne (wszystkie), utrata wpływów wynosiła około 6 800 000,zł.
6. Badania SOM niestety nie zawierają sumy potoków międzyprzystankowych dla wszystkich linii kursujących na Prawobrzeżu. Ostatnie takie informacje o potokach (w formie wykresu) wykonano w ramach badań zleconych przez ZDiTM w 2011 roku. Z badaniami zleconymi przez SOM może się Pan zapoznać na stronie: https//driver.google.com/folders/0B1wJKiZhysgbQ3NVY1JWUWU2Cu0.
7. ZDiTM nie posiada informacji odnośnie udziału poszczególnych środków transportu w relacji Prawobrzeże – Śródmieście.


Interpelacja: Dot. kosztów utrzymania komunikacji na Prawobrzeżu.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2017/09/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2017/09/05 14:13:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2017/09/05 14:13:22 nowa pozycja