Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Michał Przepiera - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2020/09/25
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie


w odpowiedzi na Państwa interpelację nr 1747 informuję, co następuje:

Ad. 1
System kanalizacji ogólnospławnej, na którym opiera się w znacznej mierze lewobrzeżna część miasta Szczecin jest decydujący w ocenie pracy układu. Przelew burzowy w ulicy Zapadłej jest częścią tego układu i uruchamia się samoczynnie w sytuacji napływu wód w ilości przekraczającej możliwości przepustowe przepompowni Górny Brzeg. Uniknięcie sytuacji, w których uruchamiają się samoczynnie przelewy burzowe wymagałoby przebudowy całego systemu kanalizacji w mieście z ogólnospławnej na rozdzielczą: deszczową i sanitarną (wraz z rozdziałem kanalizacji w nieruchomościach mieszkańców).
Ad. 2
Stan techniczny infrastruktury zlewni Górny Brzeg, jak i samej pompowni oraz oczyszczalni ścieków Pomorzany jest prawidłowy. Instalacje służące zbieraniu oraz oczyszczaniu ścieków są na bieżąco konserwowane, a w przypadku konieczności – modernizowane.
Ad. 3
W chwili obecnej prowadzone są kontrole WIOŚ oraz PGW Wody Polskie, które dopiero wykażą czy wystąpiły nieprawidłowości.
Ad. 4
W miejscu zadziałania przelewu burzowego nie badano stężeń mieszaniny nadmiarowych wód opadowych i ścieków bytowych.
Ad. 5
Dobowy przepływ w porze suchej wacha się pomiędzy 8000 a 9000 m3/dobę.
Ad. 6
ZWiK Sp. z o.o. nie zrzuca surowych ścieków do Odry. Przelewy burzowe nie służą do zrzucania ścieków, a do zabezpieczenia miejskiego systemu przed zalaniem poprzez samoczynne uruchomienie i odpływ do odbiornika nadmiarowych wód opadowych i rozcieńczonych przez nie ścieków bytowych. W związku z tym, że są to urządzenia samoczynne, ZWiK Sp. z o.o. nie posiada danych dotyczących ilości uruchomień przelewów burzowych.
Ad. 7
ZWiK Sp. z o.o. nie ma możliwości informowania o bieżącym fakcie uruchomienia przelewu burzowego Urzędu Miasta, ponieważ odbywa się to samoczynnie i jest elementem działającej infrastruktury. Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w miastach, w których funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, gdzie ścieki bytowe są zmieszane
z wodami opadowymi.


Interpelacja: Dot. zrzutu ścieków do Odry przy ul. Zapadłej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/09/25, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/09/25 15:03:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/09/25 15:03:41 nowa pozycja