Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023

Dot. opłat za przedszkole w Szczecinie na podstawie zgłoszenia Rodzica

Numer: 5786
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2024/03/04

Szanowny Panie Prezydencie,

piszę na podstawie rozmów z Rodzicami, wskazując jeden z konkretnych przypadków odnoszących się do tematu opłat za pobyt Dzieci w przedszkolach publicznych w odniesieniu do następującej korespondencji (usunięto dane osobowe):

"Jestem ojcem trójki dzieci w wielu lat 11, 9 i 6. Dwójka starszych chodzi do szkoły podstawowej, najmłodsza córka chodzi do przedszkola przy SP w Szczecinie. Do tegoż przedszkola chodziła również starsza, obecnie 9-letnia córka. Za tzw. nadliczbowe godziny (powyżej 5 godz. dziennie) rodzice dziecka obciążani są opłatą w wys. 1 zł za każdą godzinę. Obecnie na mocy uchwały RM XLIX/1347/23 pobyt w przedszkolu dzieci 6-letnich obciążony jest opłatą 1,3 zł na każdą godzinę ponad „ustawowe” 5 godzin. Co ciekawe, nasza SP podwyższone opłaty stosuje już od września 2023 r., choć wówczas córka miała jeszcze 5 lat – jest to działanie bezpodstawne i zorientowałem się w tej sprawie dopiero w czasie pisania tego pisma (takie jest według mnie literalne brzmienie tego zapisu). W ostatnim czasie te łączne opłaty wzrosły u nas kilkukrotnie licząc miesiąc do miesiąca, mimo że dziecko odbierane jest w podobnych godzinach co wcześniej. Wskazywałem już możliwą awarię urządzenia zliczającego w szkole, ale pracownica szkoły zupełnie nie odniosła się do moich uwag. Opłaty te dodatkowo obciążają nasz rodzinny budżet w rodzinie, w której ja jestem jedynym żywicielem. Niestety ogólny poziom życia mojej rodziny drastycznie obniżył się w ciągu ostatnich kilku lat. Zawarcie w pierwotnej uchwale XLI/1193/18 RM Szczecin ... zapisów (par. 5), ... moim zdaniem nie licuje z powagą RM, ani z empatią, jaką samorząd lokalny winien obdarzyć dużą rodzinę.

Otóż zapisy te stanowią, że już czwarte (i następne!) z dzieci rodziny zamieszkałej na terenie GM Szczecin może cieszyć się całkowitym zniesieniem opłat przedszkolnych (sic!). Oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że z przywileju tego może skorzystać rodzina mająca co najmniej 4 dzieci w ciągu 6 lat… W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że GM Szczecin nie oferuje dużym rodzinom żadnych odczuwalnych udogodnień jakimi byłaby chociażby redukcja opłat za śmieci, zależna wprost od poboru wody, który zawsze będzie wysoki w dużej rodzinie. Są w Polsce samorządy, które takim rodzinom przyznają znaczące ulgi – to przecież właśnie te rodziny ponoszą największy trud wychowania następnych pokoleń, czego GM Szczecin zdaje się nie zauważać.

Jak rozwiązała problem opłat za przedszkole przykładowo RM Wrocławia?

Otóż w uchwale LVII/1513/22 par. 2 zupełnie zniesiono obowiązek opłat za przedszkole w rodzinie z co najmniej trójką dzieci, z których najstarsze (uczące się) dziecko może liczyć nawet 24 lata(!!!) Na koniec proszę jeszcze zauważyć, że w każdej frazie wyszukiwanej internecie w rodzaju „opłata za przedszkole dziecka 6‑letniego” mówi się o tym, że dziecko 6-letnie jest zwolnione z opłat za pobyt przedszkolu publicznym. Tu jednak RM Szczecina ... zwalnia z opłaty 6-latki dopiero od nowego roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 6 lat – zapis w par. 2 uchwały XLIX/1347/23. ... Uprzejmie proszę Pana o zgłoszenie interpelacji znoszącej opłaty za pobyt w przedszkolu dla dużych rodzin, za co już teraz bardzo dziękuję."

W związku w oparciu o powyższą korespondencję z Rodzicem (dane osobiste utajnione) zwracam się uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy rozważana jest możliwość zniesienia opłaty za pobyt w przedszkolu dla Dużych Rodzin?
2. Jakie są konkretne opłaty za nadliczbowe godziny w przedszkolu, zgodnie z obowiązującą uchwałą RM Szczecina?
3. Czy faktycznie opłaty za przedszkole dla 6-latków zostały podwyższone od września 2023 roku, mimo że zgodnie z uchwałą powinny dotyczyć dzieci po ukończeniu 6 lat ?
4. Jakie konkretne udogodnienia dla dużych rodzin oferuje Gmina Miasta Szczecin w porównaniu do innych samorządów (np. Wrocławia) w Polsce?
5. Czy są rozważane inne propozycje czy inicjatywy, aby zredukować koszty ponoszone przez Duże Rodziny na wychowanie przyszłego pokolenia?
6. Czy istnieją obecnie jakieś programy wsparcia finansowego dla Rodzin w Szczecinie, które mogłyby pomóc w pokryciu kosztów opłat za przedszkole?
7. Czy istnieją plany lub perspektywy na przyszłość dotyczące reformy systemu opłat za przedszkole w Szczecinie?
8. Czy Gmina Miasta Szczecin prowadzi jakieś programy edukacyjne lub wsparcia dla Rodzin w celu zminimalizowania obciążeń finansowych związanych z edukacją dzieci?Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2024/03/04, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2024/03/04 14:55:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2024/03/04 14:55:01 nowa pozycja