Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. podpórek dla seniorów na węźle przesiadkowym „Głębokie”

Numer: 3294
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/11/15

Na wniosek i w imieniu Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo zwracam się o zainstalowanie, przy, lub w wiatach przystankowych, dla osób oczekujących na tramwaj bądź autobus, „podpórek dla seniorów” i osób z niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie
Wniosek Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo w tej sprawie został skierowany w dniu 09.09.2021 r. do Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o. oraz do ZDiTM. Formułując powyższy wniosek, Rada Osiedla dokonała konsultacji społecznych wśród mieszkańców osiedla. Popieram powyższy wniosek, gdyż wychodzi on na przeciw potrzebom, podróżującym, a szczególnie osobom starszym i nie w pełni sprawnym. Do dnia dzisiejszego jednak nie ma reakcji, w postaci zainstalowania „podpórek”, ze strony adresata wniosku. Zwracam się więc o udzielenie odpowiedzi, która moim zdaniem powinna być pozytywna i potwierdzająca realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/11/15, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/15 11:17:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/15 11:17:23 nowa pozycja