Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wyjaśnień przekroczenia zasad i uprawnień przez ksiedza katechetę

Numer: 1990
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/11/23

Szanowny Panie Prezydencie,
w dniu 20 listopada jeden z księży, nauczających w ............wystąpił ze skandalicznym w treści i wymowie listem. Został on przesłany przez e-dziennik do rodziców, którzy odmówili posłania swoich dzieci na lekcje religii, co jest ich KONSTYTUTYWNYM prawem. Nikt nie ma prawa, żaden pracownik szkoły, żądać tłumaczenia od rodzica swojej decyzji, wywierać presji na jej zmianę, oceniać, natarczywie nakłaniać czy dyskryminować jego dzieci z tego powodu. To jest zachowanie skandaliczne.
List stanowi poważne naruszenie zasad, na podstawie których lekcje religii znajdują się w szkole. Mimo świadomości, że obecność nauczania religii w szkole nie jest ani decyzją prezydenta miasta, ani rady, a wpływ dyrekcji szkół na dobór nauczycieli tego przedmiotu jest mocno ograniczony, jestem przekonana, że Pan Prezydent ma odpowiednie kompetencje, by sprawę wyjaśnić i wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Takie listy w szczecińskich szkołach nigdy już nie powinny być kierowane do rodziców, szkoła nie jest miejscem na agresywną ewangelizację.

Zostały też naruszone zasady, które patronowały dokumentowi w sprawie walki z dyskryminacją autorstwa Pana Prezydenta, ogłoszonego niedawno. Przypomnę jego istotny fragment:
Będąc przekonanymi o słuszności tych słów i działając w myśl Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, deklarujemy pełne wsparcie dla poniższych postulatów.
1. Sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji.
2. Sprzeciw dla wykorzystywania tematu dyskryminacji dla realizacji celów politycznych i budowania podziałów wśród mieszkańców.
3. Aktywne wsparcie dla idei tolerancji, równości i szacunku dla drugiego człowieka, we wszystkich obszarach życia społecznego.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych, poruszających problem dyskryminacji i mowy nienawiści w życiu publicznym.
5. Zapewnienie realnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji.
Uczniowie i ich rodzice, którzy się do mnie zwrócili, oczekują od miasta działań w duchu powyższych zapisów i uwolnienia szkoły od praktyk pełnych pogardy dla osób niewierzących, niepraktykujących czy przywiązanych do etosu prawdy naukowej. Mam nadzieję, że będzie Pan Prezydent wierny swoim deklaracjom.
W związku z tym interpeluję o:
1. Przedstawienie wyjaśnień zaistniałej sytuacji. Czy o przedmiotowym liście i użyciu e-dziennika do agresywnej ewangelizacji powiadomiona była dyrekcja szkoły?
2. Uściślenie zasad wykorzystywania e-dziennika i innych narzędzi komunikacji z rodzicami. Powinny one służyć powiadamianiu o wynikach nauczania, zachowaniu czy o sprawach organizacyjnych. Nie mogą one służyć do wychowywania rodziców, nakłaniania ich do wykonywania praktyk religijnych, oceny ich wyborów światopoglądowych, do grożenia i niegodnego pouczania. Proszę o poinformowanie o tym dyrektorów szkół i egzekwowanie tych zasad od nauczycieli.
3. Proszę o poinformowanie, w jaki sposób dyrektorzy szczecińskich szkół weryfikują kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne księży uczących dzieci i młodzież.
Uważam również na miejscu oczekiwanie, że za przedmiotowy list rodzice zostaną przeproszeni, jeśli nie przez autora, to przez dyrekcję szkoły.

W załączeniu treść listu.


 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/11/23, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/23 14:05:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/23 14:05:57 nowa pozycja