Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. przypadku molestowania uczennic w LO I w Szczecinie

Numer: 4120
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2022/06/15

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jakie działania zostały pojęte przez Dyrekcję LOI po zgłoszeniu przypadku molestowania uczennic przez jednego z uczniów. Molestowanie seksualne jest niczym innym niż przemocą. W celu zapobiegania przemocy seksualnej Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna szkoły powinny tworzyć pozytywną atmosferę szkoły jako miejsca, w którym promuje się zasady równości i szacunek między płciami. Może się to odbywać za pośrednictwem debat, wystaw, pokazów filmów, przedstawień organizowanych wspólnie z uczniami i uczennicami na terenie szkoły lub poza nią. Aktywny udział uczniów i uczennic podczas tych działań pomaga zmienić ich postawy wobec różnych przejawów przemocy oraz uwrażliwić ich/je na tę problematykę.

Z doniesień prasowych wynika, iż uczeń został ukarany wyłącznie naganą. Kara nagany wydaje się niewspółmierna do czynu jaki uczeń popełnił. Warto wspomnieć, że osoba doświadczająca przemocy seksualnej może borykać się z poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Częstą reakcją są strach, złość, wstyd, niepokój, poczucie winy, utrata poczucia bezpieczeństwa. Molestowane uczennice mogą mieć problemy z koncentracją, ze skupieniem się na nauce, mogą cierpieć na bezsenność, zaburzenia łaknienia, chroniczne zmęczenie, czuć napięcie i ból mięśni. Za przyczynę 30% przypadków depresji wśród uczniów uznaje się właśnie molestowanie seksualne.
W przypadku ujawnienia sytuacji molestowania działaniami powinno się objąć zarówno osobę poszkodowaną, sprawcę, rodziców, jak i świadków zdarzenia, czyli społeczność szkolną. Być może sprawca molestowania również wymaga pomocy ze względu na sytuację w domu. Ważne jest, żeby wszyscy świadkowie zdarzenia widzieli reakcję nauczycielki lub nauczyciela na przemoc seksualną.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:
1. Czy uczennice zostały objęte opieką psychologiczną?
2. Czy z uczniami przeprowadzono zajęcia anytprzemocowe, debaty, rozumowy warsztaty, o których mówię powyżej?
3. Jakie narzędzia posiada szkoła, ażeby ukarać ucznia (poza naganą) w przypadku tak bulwersującego czynu jakim jest molestowanie?
4. Czy szkoła zawiadomiła kuratorium?
5. Czy szkoła dokonała zawiadomienia na policję?
6. Czy rodzice sprawcy zostali powiadomieni o konsekwencjach prawnych?
7. Czy rodzice ofiar zostali powiadomieni o możliwościach prawnych?
8. Czy grono pedagogiczne brało udział w szkoleniach dla rady pedagogicznej z zakresu przemocy i molestowania. Jeżeli tak to jakich – proszę o wymiennie ilu nauczycieli i kiedy brało udział w takich szkoleniach. Tutaj nadmienię, iż można skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych, które specjalizują się w działaniach w obszarze przeciwdziałania przemocy w grupach młodzieżowych oraz organizują szkolenia z tego zakresu dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą?
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/06/15, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2022/06/15 10:40:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2022/06/15 10:40:23 nowa pozycja