Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. zaniedbanych grobów w kwaterze kombatantów

Numer: 3057
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/09/02

Radio Szczecin opublikowało materiał, z którego wynika, że Gmina Miasto Szczecin na cmentarzu komunalnym nie dba o groby polskich żołnierzy. "Niszczeją groby w kwaterze kombatanckiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. To miejsce niedaleko głównej bramy cmentarnej. W kwaterze kombatantów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie są pochowani żołnierze września 1939 roku, zdobywcy Monte Cassino, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych i sybiracy. Część grobów jest zniszczona" - czytamy na stronie internetowej Radia. Do artykułu załączono zdjęcia przedstawiające fatalny stan grobów; zniszczone i zarośnięte płyty.

Groby i cmentarze wojenne są materialnymi śladami krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń z przeszłości, to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom zmarłym w ich wyniku. Niezależnie od szacunku, jakim na ogół darzone są te miejsca przez lokalną społeczność, opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi należy do zadań władz publicznych. Obowiązek ten wynika zarówno z prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Obiekty grobownictwa wojennego zawierają zatem wieloaspektowy walor kulturotwórczy, możliwy do wykorzystania nie tylko dla budowania lokalnej tożsamości mieszkańców, ale także w zakresie turystyki. W związku z tym, sposób ich utrzymania i sprawowania opieki nad nimi, wpływa na wizerunek nie tylko danego miejsca, ale także gminy, a pośrednio województwa i kraju.

- Dlaczego groby te są w takim stanie?
- Jakie czynności zostały podjęte przez ZUK/GMS, aby utrzymać w należytym porządku te groby?
- Czy ubiegano się o wsparcie wojewody przy opiece nad grobami polskich żołnierzy?
- Czy GMS posiada listę grobów wojennych znajdujących się na terenie szczecińskich cmentarzy? Jeśli tak proszę o jej wskazanie.
- Czy GMS powołała społecznych opiekunów grobów wojennych? Czy podjęto próbę aktywizacji młodzieży szkolnej, bądź organizacji pozarządowych w celu dbania o groby polskich żołnierzy?
- Czy groby polskich żołnierzy (poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego; osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych) są jednolicie oznaczone? Jeśli nie, dlaczego?
- Czy GMS zamierza usunąć groby komunistycznych działaczy PPR, PZPR z Kwatery Zasłużonych?
 


zdjęcie 1
zdjęcie 2

Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/09/02, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/09/02 13:23:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/09/02 13:23:02 nowa pozycja