Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023

Dot. wycinki drzew w związku z planowaną budową osiedla, które ma powstać przy ul. Szajniewicza-Iwanowa na północy Szczecina

Numer: 5842
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2024/03/27

Szanowny Panie Prezydencie,

Z zaniepokojeniem zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie planowanej budowy nowego osiedla mieszkaniowego przy samej otulinie leśnej w północnej części Szczecina, przy ul. Szajnowicza-Iwanowa. O sprawie informują Mieszkańcy, szczecińskie Media. W tej sprawie podjęli również interwencję Działacze Społeczni oraz Radni, ale sprawa jest tak ważna, że pozwalam sobie na uzupełnienie i poparcie tych działań.

Informacje o planowanych inwestycjach, które obejmują wycinkę prawie 800 drzew oraz budowę ponad 20 bloków mieszkalnych, prawie 700 mieszkań i ponad 20 lokali usługowych, wskazują na realizację projektu o ogromnej skali. Osiedle ma być rozbudowane w trzech etapach i docelowo ma pomieścić blisko 2200 osób. Jest to inwestycja godna uwagi, jednakże obawy budzi jej lokalizacja na terenie leśno-łąkowym oraz planowane działania związane z wycinką drzew i budową zbiornika retencyjnego przy ul. Tęczowej, w rejonie strumienia Osiniec.

Mieszkańcy są zbulwersowani planami dewelopera, który chce wybudować ogromne osiedle mieszkaniowe w tak cennym przyrodniczo obszarze.
Oznakowanie niemal wszystkich drzew w okolicy budzi uzasadnione obawy co do przyszłości zielonej przestrzeni oraz wpływu na lokalny ekosystem.

Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie tym, że planowana wycinka drzew oraz budowa zbiornika retencyjnego mogą negatywnie wpłynąć na walory przyrodnicze tego obszaru oraz na jakość życia mieszkańców, którzy cenią sobie otaczającą ich zielenią i spokój.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy inwestor przeprowadził analizę wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne, w tym na lokalny ekosystem i bioróżnorodność?

2. Jakie działania podejmowane są w celu minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska naturalnego związanych z wycinką drzew i budową zbiornika retencyjnego?

3. Czy przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dotkniętego obszaru, w celu uwzględnienia ich opinii i obaw?

4. Czy istnieje możliwość zmiany planów inwestycji w celu zminimalizowania wpływu na otaczające środowisko naturalne?

5. Jakie kroki podejmowane są w celu zachowania istniejącej infrastruktury przyrodniczej, takiej jak strumienie i obszary zielone, w kontekście planowanej budowy osiedla?

6. Czy istnieją plany na ochronę istniejących siedlisk zwierząt oraz roślinności, które mogą być zagrożone planowanymi działaniami budowlanymi?

7. Jakie są prognozowane skutki długoterminowe dla lokalnego ekosystemu w wyniku realizacji planowanej inwestycji?

8. Czy inwestor planuje wprowadzić środki kompensacyjne w celu rekompensaty za utracone siedliska i zwiększenie zielonych obszarów w okolicy?

9. Jakie instytucje i agendy będą odpowiedzialne za monitorowanie i nadzór nad realizacją inwestycji oraz jej wpływem na środowisko?

10. Czy analizowano już możliwość "odzyskania gruntu" na rzecz Szczecina choćby na zasadzie wymiany za inne być może równie wartościowe dla Inwestora tereny?Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2024/03/27, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2024/03/27 08:17:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2024/03/27 08:17:27 nowa pozycja