Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. odpowiedzi na interpelację nr 1498, pismo znak: WGK- II.0003.787.2020.AG

Numer: 1516
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2020/06/22

Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź na moją interpelację dotyczącą naprawy chodnika. Jednak nie mogę się zgodzić z uzasadnieniem odmowy jej realizacji, ponieważ w trosce o bezpieczeństwo pieszych propopnowałem naprawę chodnika w zakresie wymiany uszkodzonych płyt chodnikowych i uzupełnienie brakujących na całej długości chodnika, a nie wymianę całości chodnika i wskazałem konkretne miejsca uszkodzeń.
Według mojego rozeznania cenowego, podana kwota remontu w wysokości około 150 tys. zł jest mocno przeszacowana – być może dotyczy ona wymiany chodnika na nowy, co moim zdaniem czyni ją bardziej wiarygodną. Jako uzasadnienie przytaczam, że w dokumencie pt. „Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za 2019 r,” Załacznik nr 1, pozycja 38 – Budowa ciągu spacerowego – Park Przygodna, prace te wyceniono na kwotę 60 000 zł, ale dotyczy to budowy, a nie uzupełnienia, niektórych płyt chodnikowych. Ponadto tego typu prace nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji i moim zdaniem mogą być wykonane przez podzespół pracowników w ramach „Brygady”, która wykonuje zadania z zakresu pilęgnacji zieleni i trawników.
Mając powyższe na uwadze, proszę o powtórną analizę kosztów i dokonanie niezbędnych napraw chodnika, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, co powinno być także i Pana troską.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2020/06/22, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/06/22 07:52:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/06/22 07:52:25 nowa pozycja