Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. wyznaczenia stref bez grabienia w Szczecinie

Numer: 1143
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/12/30

Szanowny Panie Prezydencie,

wnioskuję o takie wyznaczenie stref bez grabienia, aby nie miały one wpływu na bezpieczeństwo osób korzystających z parków oraz aby uwzględniało zalecenia naukowców. Strefy "bez grabienia" powinny powstawać także bez szkody dla estetyki Parków. 

W strefie "bez grabienia", przy ścieżkach grabiony pas powinien być szerszy niż 1m i mieć co najmniej 2-3 metry szerokości. 

Celem "nie grabienia" liści nie może być tylko ochrona jeży jak to można przeczytać w mediach (załącznik 1). Znaczenie stref bez grabienia niesie wiele korzyści przyrodniczych (załącznik 2). Czy ZUK uwzględnił uwagi jakie zostały wymienione w tym tekście oraz czy konsultował to ze środowiskiem naukowym? 

Jest to niezbędne ze względu na słuszne zastrzeżenia pani Elżbiety Antoniak (załącznik 3). 

Jeżeli mają powstać strefy "bez grabienia" to niezbędne jest dokonanie nasadzeń krzewów, które będą mogły stać się siedliskiem dla ptaków i jednocześnie będą zatrzymywać spadające liście przed ich "przenoszeniem" się na ścieżki. 

Podjęte działania muszą mieć charakter kompleksowy, a nie akcyjny, aby nie skończyło się to tym przed czym ostrzega pani Elżbieta Antoniak. 

Wnoszę o wykonanie stosownego opracowania - ekspertyzy przez specjalistów np. z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. 

Wnoszę też o odpowiedź na pytania p. Elżbiety Antoniak (załącznik 3). 

Załącznik 1

https://szczecin.naszemiasto.pl/strefy-bez-grabienia-lisci-w-szczecinie-tak-po-to-by/ar/c1-7457179  

Załącznik 2

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79439%2Czoolog-pozostawianie-opadlych-lisci-oznacza-wiele-korzysci-przyrodniczych  

Załącznik 3. 

Pismo Elżbiety Antoniak:  

Szanowni Państwo Radni,

w ostatnim czasie wdrażane są nowatorskie, a zarazem kontrowersyjne metody opieki nad terenami zielonymi Szczecina.  Szczególnie niebezpieczne może okazać się nie grabienie liści w parkach miejskich. W związku z tym, wracam się do Państwa z prośbą o skontrolowanie następujących kwestii:

- kto jest odpowiedzialny za podjętą decyzję;

- jakie są kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe osób odpowiedzialnych za tę decyzję;

-na jakiej podstawie podjęto decyzję o zmianie sposobu pielęgnacji parków: czy były to doniesienia naukowe, doświadczenia innych ośrodków czy badania własne;

-czy oszacowano ryzyko związane z wprowadzeniem zmian.

Z doniesień medialnych wynika, iż zaprzestaje się grabienia liści w parkach, gdyż w ten sposób „zalegające liście rozkładając się dostarczają do gleby cenne składniki organiczne”.  Jako biolog i ogrodnik-pasjonat, nie zgadzam się w tym twierdzeniem. Aby składniki organiczne z liści mogły być dostępne dla drzew, należy je odpowiednio przetworzyć. Takie procesy zachodzą w lasach, gdyż tam jest warstwa ściółki, zapewniające odpowiednie warunki fizykochemiczne i żyją tam odpowiednie mikroorganizmy. W praktyce ogrodniczej,  liście przetwarza się w kompostownikach, wcześniej rozdrabniając i dodając odpowiednie preparaty. Opadnięte liście w parkach nie będą źródłem materii organicznej, gdyż nie zajdą w nich właściwe procesy. Liście rozkładają się w zależności od gatunku od 1,5-5 lat. Jeśli drzewo cierpi na chorobę grzybową (platany na Jasnych Błoniach były porażone mączniakiem w tym roku) lub jest opanowane przez szkodniki , opadnięte liście muszą być kategorycznie usunięte, gdyż stanowią rezerwuar ponownych zakażeń.  Warstwa  niezgrabionych liści pozostawiona na trawniku w parku będzie gniła i pleśniała, a trawa niszczała. Odtworzenie trawnika trwa bardzo długo i związane jest z ogromnymi kosztami.

 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/12/30, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/12/30 11:26:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/12/30 11:26:39 nowa pozycja