Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. usytuowania bankomatu na węźle przesiadkowym „Głębokie”

Numer: 3287
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/11/09

            Na wniosek Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo i w imieniu mieszkańców w/w osiedli, zwracam się o udzielenie informacji na niżej przedstawione pytania dotyczące usytuowania i zainstalowania bankomatu na węźle przesiadkowym „Głębokie.”

  1. Czy wykonano oraz zabezpieczono umiejscowienie, zasilanie i łączność na potrzeby podłączenia bankomatu?
  2. Do jakich instytucji finansowych (operatora) wystąpiono w celu zainstalowania bankomatu?
  3. Kiedy zostanie zamontowany bankomat w nowowybudowanym budynku usytuowanym na na węźle przesiadkowym „Głębokie”?

 

Uzasadnienie

            Wniosek Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo trzeba uznać jak najbardziej za zasadny, ponieważ istnieje rzeczywista potrzeba usytuowania bankomatu na węźle przesiadkowym „Głębokie”, ze względu na przewidywane natężenie ruchu pasażerów,
a w sezonie letnim także korzystających z kąpieliska „Głębokie”. W tej sprawie Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo zwróciła się pisemnie już 25.05.2020 r. do Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin i Dyrektora Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o. W odpowiedzi, Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pismem znak: SIM/WG/101/221/2020.RM z dnia 05.06.2020 r. zapewniło, cytat: „... zgodnie z Państwa postulatem w budynku zostanie przewidziane miejsce na podłączenie bankomatu. Wyłonienie operatora i dostarczenie urządzenia nie mieści się w ramach
i zakresie przedmiotowej inwestycji, jednak umiejscowienie , zasilanie i łączność będą zabezpieczone na potrzeby przyszłego podłączenia.”

            Do dnia dzisiejszego, jednak nie posadowiono i nie zainstalowano bankomatu, dlatego oczekujemy żetelnej odpowiedzi na wyżej postawione pytania i w efekcie zrealizowania tego słusznego wniosku.Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/11/09, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/09 10:53:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/09 10:53:06 nowa pozycja