Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. podjazdów dla pojazdów do posesji przy ul. Modra 34

Numer: 3973
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2022/05/13

W dniu 22.03.2002 r. Na wniosek mieszkańca posesji przy ul. Modrej 34, zwróciłem się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
„czy w wyniku aktualnie trwających prac na ulicy Modrej zostaną wykonane podjazdy do części domowej w celu umożliwienia parkowania dwóch samochodów przy budynku za ogrodzeniem? Ponadto proszę o informację: czy podjazdy będą miały odpowiednio obniżone krawężniki?
Powyższe pytania wynikają z zaniepokojenia mieszkańców przy posesji Modra 34, którzy obawiają się, że zostaną pozbawieni dogodnego dojazdu samochodami i parkowania przy budynku. Do dnia dzisiejszego, tj. 13.05.2002 r. nie otrzymałem odpowiedzi na złożoną interpelację, a w wyniku wizytacji lokalnej w dn. 12.05.2022 r. przy posesji ul. Modra 34 stwierdzam, że nie uzwględniono uwag jej mieszkańców i wybudowano ulicę bez podjazdu dla samochodów do w/w posesji. Spełnił się „czarny scenariusz”, który przy budowanej na nowo ulicy nie uwzględnił elementarnych potrzeb to jest dwóch podjazdów do posesji przy ul. Modra 34. Jest to tym bardziej dziwne, że obok tej posesji wykonano podjazdy prawidłowo. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy posesji nr 28.
Nadmieniam, ze w tej sprawie w dn. 22.03.2022 r. kontaktowałem się telefonicznie już z ZDiTM i Inwestycjami Miejskimi, wyjaśniając obawy mieszkańców, że nie wykonuje się podjazdów, i tak się stało. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, która uwidacznia ewidentny błąd w sztuce projektowania i co za tym idzie wykonawstwa, zwracam się o niezwłoczną przebudowę i wykonanie podjazdów dla samochodów przy posesjach: ul. Modra 34 i 28 na koszt wykonawcy.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2022/05/13, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/05/13 13:19:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/05/13 13:19:29 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/05/13 13:16:26 nowa pozycja